Quỹ môi trường AEON

Quỹ Môi Trường AEON
Quỹ môi trường AEON được thành lập vào năm 1990 với nhận thức về một thế kỷ 21 của nước sạch và những mảng xanh. Quỹ Môi trường AEON tiếp tục hoạt động trồng cây ở Nhật Bản và khắp thế giới với mục đích phòng tránh sự nóng lên của trái đất và bảo tồn sinh thái. Quỹ này còn trợ cấp và hỗ trợ các tổ chức khác với mục đích tương tự.

Dự Án Môi Trường

AEON Enviroment Projects

Tuyên ngôn của AEON về việc giảm thiểu sự nóng lên toàn lần đầu được thiết lập trong ngành công nghiệp bán lẻ với mục tiêu cắt giảm khí CO2 đã đạt chỉ tiêu đề ra trong năm tài chính 2011, thành công sớm hơn dự kiến một năm.

Trước thành tựu đó, Dự án Sinh thái của AEON đã sớm được khởi động vào tháng 9 năm 2012 với những mục tiêu mới về môi trường trong năm tài chính 2020. Đây là cam kết của AEON trên cơ sở gia tăng nhận thức xã hội về việc bảo tồn nguồn điện và năng lượng và sự khan hiếm nguồn cung cấp điện cùng với nhận thức phòng tránh thảm họa mới. Tập trung vào ba chiến lược cùng với một số mục tiêu cần hoàn thành trước năm tài chính 2020, AEON sẽ di động hóa sức mạnh của Tập đoàn nhằm đạt được các mục tiêu này.

Hoạt Động Trồng Cây

Tree Planting Activities

Ươm mầm cây xanh không chỉ đơn thuần là việc trồng cây.

Những hoạt đồng trồng cây của AEON bắt đầu từ năm 1991, tính đến năm 2013 đã đạt đến con số 10 triệu cây. Hoạt đồng này được thực hiện chung với khách hàng tại Nhật Bản và nước ngoài, bao gồm khách hàng tham gia chương trình Cánh rừng Quê hương AEON.

Với hy vọng mang đến cho trẻ em trong tương lai một Trái Đất tươi đẹp, chúng tôi – tại AEON – vẫn liên tục tiếp cận các khách hàng sinh sống nơi cộng đồng địa phương và huy động một cách đầy đủ trách nhiệm độc nhất của ngành bán lẻ nhằm chỉ đạo các hoạt động đồng hành cùng khách hàng với mục đích bồi dưỡng những cá nhân quan tâm đến môi trường trên toàn thế giới.

Mục đích của chương trình Cánh rừng Quê hương AEON

– Trồng cây của địa phương: AEON hướng đến việc vun trồng những loại cây phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên của địa phương.

– Trồng đa dạng nhiều loại cây: Một tập hợp khoảng 10-20 loại cây địa phương tạo điều kiện cho cây trưởng thành có thể sống và phát triển.