CHUỖI SỰ KIỆN YÊU THƯƠNG LÀ SẺ CHIA 2024​

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

  • 09/05/2024 - 16/06/2024

ƯU ĐÃI KHÔNG TIỀN MẶT THÁNG 05.2024

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Long Biên

  • 01/05/2024 - 31/05/2024

SIÊU NGÀY HỘI THÀNH VIÊN THÁNG 5.2024

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương New City

  • 03/05/2024 - 05/05/2024

ĐẠI LỄ SĂN SALE - NHẬN NGAY VOUCHER

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân

  • 18/04/2024 - 21/04/2024

ĐẠI LỄ SĂN SALE - TRÚNG THƯỞNG MỖI NGÀY

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

  • 17/04/2024 - 01/05/2024