DOUBLE-POINT DAY

  • AEON Binh Duong Canary, AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Ha Dong, AEON Hai Phong, AEON The Nine, AEON Binh Duong New City

  • 15/08/2023 - 15/12/2023

TÍCH SUMON SĂN QUÀ ĐỈNH

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON Hai Phong

  • 03/08/2023 - 30/08/2023

SIÊU HỘI THÀNH VIÊN – ƯU ĐÃI LIÊN HOÀN

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON Hai Phong

NGÀY KHÔNG TÚI NILONG

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Long Bien

  • 01/07/2023 - 31/12/2023

JAPAN FESTIVAL

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON Hai Phong

  • 26/06/2023 - 12/07/2023