Khuyến mãi & Sự kiện

MỪNG KỈ NIỆM 5 NĂM AEON HÀ ĐÔNG

 • AEON Hà Đông

 • 14/06/2024 - 23/06/2024

SỐNG XANH CÙNG AEON 2024

 • AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary

 • 06/06/2024 - 19/06/2024

LỄ HỘI TRÁI CÂY AEON 2024

 • AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Bình Dương Canary, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

 • 06/06/2024 - 19/06/2024

NGÀY CỦA CHA 2024​

 • AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Tân Phú Celadon

 • 13/06/2024 - 16/06/2024

ƯU ĐÃI KHÔNG TIỀN MẶT THÁNG 06.2024

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

 • 01/06/2024 - 30/06/2024

ỨNG DỤNG AEON VIETNAM CHÀO ĐÓN 1 TRIỆU NGƯỜI DÙNG

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

 • 20/06/2024 - 30/06/2024

SẮM ĐỒ BÉ YÊU - GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM

 • AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary

 • 25/05/2024 - 26/05/2024

NGÀY CỦA BÉ 2024

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

 • 30/05/2024 - 02/06/2024

LỄ HỘI KEM 2024

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

 • 30/05/2024 - 05/06/2024