Từ ban giám đốc

Từ Ban Giám Đốc

From directors

Aeon đang tích cực đẩy mạnh cùng lúc cho cả hai mục tiêu “Phát triển Tập đoàn AEON” và “Phát triển xã hội”.

Cam kết “Lấy khách hàng làm trọng tâm” của AEON được duy trì thực hiện hơn 250 năm từ những ngày đầu khi AEON mới được thành lập. Aeon vẫn không ngừng phát triển nhờ sự kết hợp tất cả các nguồn lực từ những công ty có chung định hướng, hướng đến mục tiêu đổi mới kinh doanh bằng phương thức công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tập đoàn Aeon ngày nay đã có hơn 350,000 nhân viên, doanh số hiện tại đạt hơn 5 nghìn tỉ Yên, AEON đã trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất tại Nhật Bản và hàng đầu Châu Á.

Mặc dù hoạt động kinh doanh đang ngày càng được mở rộng và đóng vai trò ngày càng lớn đến cuộc sống cộng đồng, xã hội và môi trường, Aeon vẫn luôn duy trì và tôn trọng những nguyên tắc cơ bản “Theo đuổi hòa bình, tôn trọng nhân quyền và đóng góp cho cộng đồng địa phương, trong đó lấy khách hàng làm trọng tâm”. Để có thể thực hiện cùng lúc hai mục tiêu “Phát triển Tập đoàn Aeon” và “Phát triển xã hội”, chúng tôi luôn quan tâm đến những thách thức khác nhau có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xã hội. Và trong lúc giải quyết từng vấn đề này, chúng tôi cũng có thể tìm thấy những cơ hội kinh doanh tiềm năng. Cùng với các cổ đông của mình, chúng tôi nhất định đẩy mạnh sự phát triển của mô hình “Quản lý bền vững”.

Bốn chương trình trong “Kế hoạch 3 năm quản lý của Tập đoàn Aeon”, được bắt đầu từ năm tài chính 2011 đến cuối năm tài chính 2013 là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản này.

Trong kỷ nguyên số hóa thì những thay đổi mang tính cách mạng chỉ có thể xuất phát từ các sản phẩm và trung tâm mua sắm. Chúng tôi hy vọng với những nỗ lực theo đuổi các giá trị mang tính toàn cầu của Aeon, chúng tôi có thể đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng tại Nhật Bản và tại nhiều nước khác trong khu vực Châu Á. “Định hướng thâm niên” phù hợp với một xã hội với dân số ngày một già hóa đi, “Định hướng số hóa” phù hợp cho nhu cầu của các cửa hàng trong khu dân cư đô thị, và “Định hướng Châu Á” nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các quốc gia Châu Á, bằng cách kêu gọi “những sản phẩm đáng tin cậy hơn và một lối sống giàu đẹp hơn”. Chúng tôi sẽ triển khai hoạt động kinh doanh này tại Nhật Bản, Trung Quốc, và các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù được hợp nhất thành một tập đoàn nhưng chúng tôi triển khai các dự án án một cách độc lập với nhau, phát huy tính năng động trong khả năng của những người Aeon cũng như linh hoạt đáp ứng các nhu cầu của người dân đia phương và những thay đổi của thị trường. “Thống nhất” và “Đa dạng” luôn đi liền với tính “Toàn cầu” và “Địa phương” trong quản lý. Với trong sự quản lý “vừa mang tính toàn cầu vừa phù hợp với địa phương”, chúng tôi mong có thể trở thành một “Nhà bán lẻ khu vực tầm cỡ”, là cầu nối gắn kết Nhật Bản và Châu Á trong sự hòa bình và thịnh vượng. Bằng cách này, người Aeon có thể chung tay giúp đỡ người dân khắp nơi trên thế giới để đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tôi tin rằng, trên cương vị là người đứng đầu công ty, chúng tôi quyết tâm thực hiện được điều này.