VUI KHOẺ NGÀY CỦA CHA

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/05/2019 - 09/06/2019

LỄ HỘI TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 03/06/2019 - 25/06/2019

ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/05/2019 - 09/06/2019

NGÀY CỦA BÉ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/05/2019 - 02/06/2019