BÁNH CHƯNG VÀ BÁNH TÉT NGÀY TẾT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 25/01/2019 - 04/02/2019

MỪNG SINH NHẬT AEON

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 02/01/2019 - 11/01/2019

NHÀ SẠCH MÁT TẾT NGÁT HƯƠNG

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 28/12/2018 - 06/01/2019

QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN MỪNG SINH NHẬT AEON

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 28/12/2018 - 06/01/2019