HALLOWEEN THẬT HUYỀN BÍ CÙNG BÉ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 28/09/2018 - 07/10/2018

THU ẤM ÁP GIÁ YÊU THƯƠNG

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 28/09/2018 - 07/10/2018

AEON BUFFET

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên

  • 01/10/2018 - 07/10/2018

NGÀY HỘI YÊU THƯƠNG MẸ VÀ BÉ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/08/2018 - 16/09/2018