VUI TRỌN MÙA HÈ NĂNG ĐỘNG

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 29/03/2019 - 07/04/2019

MÙA HÈ MÁT LẠNH

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 29/03/2019 - 07/04/2019

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC NGÀY LỄ THÁNG 4 & 5 TẠI SIÊU THỊ AEON

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 12/04/2019 - 02/05/2019

WELCOME SUMMER

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 15/03/2019 - 31/03/2019