Khuyến mãi & Sự kiện

TẾT TIẾT KIỆM MẸ AN TÂM

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

  • 27/01/2024 - 25/02/2024

TIẾT KIỆM CHO MẸ AN TÂM CHO BÉ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

  • 28/10/2023 - 29/10/2023

CÙNG BÉ RƯỚC ĐÈN ĐÓN TRĂNG​

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

  • 23/09/2023 - 27/09/2023

SIÊU SALE TÃ BỈM KIDS DAY

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

  • 26/08/2023 - 27/08/2023