NGÀY HỘI YÊU THƯƠNG MẸ VÀ BÉ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/08/2018 - 16/09/2018

THỰC PHẨM ĂN DẶM VÀ ĐỒ DÙNG HÀNG NGÀY CHO BÉ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/08/2018 - 09/09/2018

CHO BÉ YÊU LUÔN XINH ĐẸP MỖI NGÀY

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 31/08/2018 - 09/09/2018

AEON SUPER SALE

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 06/08/2018 - 12/08/2018

CÙNG AEON BẢO VỆ GIA ĐÌNH BẠN

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 13/07/2018 - 22/07/2018