Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

THANH TOÁN MOMO - GIẢM NGAY 25.000Đ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

  • 29/03/2021 - 11/04/2021

TÔ MÀU PHỤC SINH

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

  • 01/04/2021 - 04/04/2021

NGÀY HỒNG 𝟎𝟒.𝟎𝟒 - DEAL HỜI GIÁ HỜI

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

  • 04/04/2021

MÙA HÈ MÁT LẠNH

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân

  • 02/04/2021 - 02/05/2021

NGÀY HỘI TRI ÂN

  • AEON Bình Dương Canary, AEON Hải Phòng

  • 27/03/2021 - 28/03/2021