ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MÙA TỰU TRƯỜNG

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 05/07/2019 - 11/08/2019

CƠ HỘI NHẬN VOUCHER 50.000Đ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 01/07/2019 - 14/07/2019

CHÀO ĐÓN LỄ HỘI MÙA HÈ NHẬT BẢN TẠI AEON

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 01/07/2019 - 14/07/2019

QUÀ TẶNG TƯNG BỪNG ĐÓN HÈ RỰC RỠ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Long Biên, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân

  • 01/07/2019 - 31/07/2019

GIA ĐÌNH LÀ SỐ MỘT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 24/06/2019 - 28/06/2019