MẸ VÀ CON CHÚNG TA LÀ ĐÔI BẠN THÂN !

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 26/04/2019 - 12/05/2019

ƯU ĐÃI GIÁ SỐC

  • AEON Tân Phú Celadon

  • 25/04/2019 - 27/04/2019

CHÀO ĐÓN DIỆN MẠO MỚI

  • AEON Tân Phú Celadon

  • 25/04/2019 - 05/05/2019

MÙA HÈ MÁT LẠNH

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân

  • 12/04/2019 - 01/05/2019

VUI LỄ PHỤC SINH

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 19/04/2019 - 21/04/2019