Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

KHUYẾN MẠI AEON X JCB

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

GIỜ MỞ CỬA AEON TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TỔNG KẾT NĂM TRÊN APP AEON VIỆT NAM

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng, AEON Hà Đông, AEON The Nine

KHUYẾN MẠI AEON X VIETCOMBANK

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

  • 24/12/2022 - 12/05/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VAT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng, AEON The Nine

  • 01/01/2023