Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

ƯU ĐÃI PEPSI TRÊN APP AEON VIETNAM

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

  • 23/09/2021 - 09/10/2021

THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT THÁNG 9

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

  • 01/09/2021 - 30/09/2021

NGÀY HỒNG 9/9 ĐẸP TẠI GIA SALE THẢ GA

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

  • 01/09/2021 - 09/09/2021

ĐÓN ĐẠI LỄ SĂN SALE CỰC DỄ

  • AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Tân Phú Celadon

  • 02/09/2021 - 05/09/2021

BABY FAIR 

  • AEON Hải Phòng

  • 20/08/2021 - 05/09/2021