HAPPY WOMEN'S DAY 20/10

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên

  • 14/10/2019 - 19/10/2019

GÓI NGỌT NGÀO TRAO YÊU THƯƠNG

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên

  • 14/10/2019 - 19/10/2019

AEON BUFFET

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 30/09/2019 - 06/10/2019

TOP 100 SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 27/09/2019 - 06/10/2019

ĐÓN THU VÀNG - NHẬN NGÀN ƯU ĐÃI

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 27/09/2019 - 06/10/2019