ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO THÀNH VIÊN AEON

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 05/03/2019 - 08/03/2019

NGÀY DÀNH CHO PHÁI ĐẸP

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 01/03/2019 - 10/03/2019

DÀNH TẶNG PHÁI ĐẸP THAY LỜI TRÂN QUÝ

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 01/03/2019 - 10/03/2019

GIỮ MÃI NHỊP YÊU ĐẦU

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 12/02/2019 - 14/02/2019

SẴN SÀNG KHỞI ĐẦU MỚI

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

  • 05/02/2019 - 17/02/2019