MÓN NGON NGÀY TẾT (Miền Nam)

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary

  • 06/01/2020 - 19/01/2020

BÁNH MỨT VUI TẾT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

  • 06/01/2020 - 19/01/2020

TRANG HOÀNG NHÀ CỬA NGÀY TẾT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

  • 27/12/2019 - 05/01/2020

SẮC XUÂN CANH TÝ - TRỌN NĂM NHƯ Ý

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

  • 27/12/2019 - 05/01/2020

MỪNG SINH NHẬT - KHAI DU XUÂN

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

  • 06/01/2020 - 12/01/2020