Quyền lợi thành viên

Tích lũy điểm đổi chiết khấu

1

Mua sắm

2

Tích lũy điểm

10.000 VND = 1 điểm

3

Nhận phiếu chiết khấu

300 điểm = 1 phiếu chiết khấu
trị giá 30.000 VND

AEON
Chương trình ngày 15
Tích điểm nhân đôi

AEON
Khuyến mại và sự kiện đặc biệt hàng tháng

AEON
Ưu đãi độc quyền
từ đối tác của AEON

AEON
Cập nhật ưu đãi qua Tin nhắn
hoặc Cẩm nang mua sắm
AEON
10.000 VND = 1 điểm
300 điểm = 1 phiếu chiết khấu trị giá 30.000 VND
AEON
Giảm 5% Ngày hội thành viên
5&20 hàng tháng