Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

Quy tắc ứng xử

Hình thành “Triết lý AEON”

Hình thành triết lý AeON

Ngày 21/08/2001, AEON thiết lập “Bộ quy tắc ứng xử” nhằm hướng dẫn và định hướng tương lai cho tập đoàn AEON. Từ đây, những người đứng đầu tập đoàn cũng đã quyết định thay đổi tên “Tập đoàn AEON” trở thành “AEON”, mỗi một công ty thành viên trong tập đoàn giờ nhận thêm thử thách trong việc thúc đầy sự đổi mới liên tục đi cùng nguyên tắc “Tất cả những gì ta thực hiện đều vì khách hàng”.

Tương lai sẽ mang đến nhiều thử thách cho AEON trong việc khẳng định vị trí và giá trị của mình. AEON đặt ra mục tiêu trở thành một thương hiệu đáng tin cậy nhằm tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tranh thủ được sự tin tưởng và trung thành của khách hàng. Và để duy trì sự trung thành này, không cách nào hơn toàn thể nhân viên AEON phải nỗ lực tập trung không ngừng trong việc kiến tạo nên những giá trị mới cho khách hàng.

Vậy một AEON trong tương lai sẽ như thế nào? Ví dụ nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng với những quy định, điều luật mà họ cảm thấy vô lý, việc những con người AEON cần phải làm là phấn đấu tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho khách hàng, khẳng định một vị thế rõ ràng và luôn thực hiện đúng các giá trị cốt lõi của AEON. Thông qua triết lý kinh doanh “Tất cả những gì ta thực hiện, đều vì khách hàng”. Đây được xem là một triết lý bất dịch mà AEON sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả trong công cuộc luôn tìm ra các con đường mới. Chưa bao giờ thỏa mãn với những thành công hiện tại, liên tục dấn bước để tìm ra những con đường nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng – Đó là truyền thống của AEON, là sứ mạng của AEON, đồng thời còn khẳng định rằng AEON luôn có mặt để đáp ứng tất cả các nhu cầu cần thiết của những khách hàng tiềm năng.

AEON thiết lập “Bộ quy tắc ứng xử” như một công cụ để làm sáng tỏ hơn con đường AEON phải đi trong tương lai. “Bộ quy tắc ứng xử” này giúp làm rõ hơn những quy tắc cơ bản cho những hành động mà AEON cần thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho những “khách hàng AEON kỷ nguyên mới”.

Chúng tôi cam kết ngay từ hôm nay, AEON sẽ thực hiện những gì có thể trong khả năng của mình để cải thiện và thể hiện một cách trọn vẹn tinh thần của “Bộ quy tắc ứng xử “ này.Chúng tôi hi vọng rằng toàn thể nhân viên AEON sẽ cùng nhau hợp sức và cùng chia sẻ mục đích tốt đẹp này, gắn kết sâu sắc và tang cường sự tin tưởng lẫn nhau.

Tháng 04 năm 2003

Toshiji Tokiwa, Chủ tịch HĐQT AEON – Mr. Motoya Okada, Chủ tịch AEON