Khuyến mãi Thành viên

X10 ĐIỂM TÍCH LŨY CHO THÀNH VIÊN AEON

 • 13/07/2024 ~ 14/07/2024

 • AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân

ỨNG DỤNG AEON VIETNAM CHÀO ĐÓN 1 TRIỆU NGƯỜI DÙNG

 • 20/06/2024 ~ 30/06/2024

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

SIÊU NGÀY HỘI THÀNH VIÊN THÁNG 5.2024

 • 03/05/2024 ~ 05/05/2024

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương New City

LỊCH SỰ KIỆN MỪNG KHAI TRƯƠNG AEON NGUYỄN VĂN LINH​

 • 28/03/2024 ~ 14/04/2024

 • AEON Nguyễn Văn Linh

TIẾT KIỆM CHO MẸ AN TÂM CHO BÉ

 • 28/10/2023 ~ 29/10/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

LẦN ĐẦU LÀM CHA MẸ & NHỮNG ĐIỀU TUYỆT NHẤT CHO CON

 • 20/10/2023 ~ 31/12/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

Siêu Ngày hội Thành viên Tháng 10

 • 20/10/2023 ~ 22/10/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

Halloween Thế Giới Đảo Ngược

 • 21/10/2023 ~ 31/10/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

CÙNG BÉ RƯỚC ĐÈN ĐÓN TRĂNG​

 • 23/09/2023 ~ 27/09/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

SIÊU SALE TÃ BỈM KIDS DAY

 • 26/08/2023 ~ 27/08/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

15 HÀNG THÁNG - NGÀY ĐIỂM NHÂN ĐÔI

 • 15/01/2024 ~ 15/12/2024

 • AEON Long Biên, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

GIÁ ƯU TIÊN CHO THÀNH VIÊN

 • 23/06/2023 ~ 28/06/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỘI ĐỔI ĐIỂM THÀNH VIÊN

 • 01/06/2023 ~ 30/06/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

PAY DAY

 • 15/05/2023 ~ 15/07/2023

 • AEON Bình Dương Canary, AEON Hà Đông

WAGASHI WORKSHOP

 • 13/05/2023 ~ 14/05/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

SUPER MEMBER DAY

 • 05/05/2023 ~ 07/05/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

KIDS DAY

 • 25/02/2023 ~ 26/02/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỒNG SALE ĐẬM 12.12

 • 09/12/2022 ~ 12/12/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG "MUA SẮM TRÚNG VÀNG, NGẬP TRÀN TÀI LỘC"

 • 26/12/2022 ~ 08/01/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỒNG SALE ĐẬM 11.11

 • 10/11/2023 ~ 11/11/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

BẢN TIN BẠN THÂN QUÝ 4

 • ~ 31/03/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

THU HỒI THẺ CỨNG​

 • ~ 24/08/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NEW KID REWARDS​

 • ~ 31/12/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

MUA SẮM HOÀN TIỀN

 • ~ 27/08/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

TÍCH SUMON SĂN QUÀ ĐỈNH​

 • ~ 30/09/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

MEMBER BIRTHDAY​

 • 01/07/2022 ~ 31/07/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

TỜ SAN MEMBER​

 • ~ 20/08/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

NGÀY HỒNG 7/7​

 • ~ 10/07/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

ƯU ĐÃI NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ COCA-COLA

 • 16/06/2022 ~ 29/06/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

TỜ SAN THÁNG 6​

 • ~ 30/06/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

ĐỔI ĐIỂM THÀNH VIÊN

 • ~ 30/06/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỒNG 6/6​

 • ~ 31/03/2023

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

ƯU ĐÃI QUA APP AEON VIETNAM​

 • ~ 18/05/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON The Nine

ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN THÁNG 4​

 • 01/04/2022 ~ 30/04/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

ƯU ĐÃI MUA SẮM QUA APP AEON VIETNAM​

 • 07/04/2022 ~ 04/05/2022

 • AEON Bình Dương Canary, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

Ngày hồng 4/4​

 • 04/04/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

BẢN TIN BẠN THÂN THÁNG 3​

 • 01/03/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Long Biên

ƯU ĐÃI COCACOLA – MUA HÀNG TRÊN APP AEON VIETNAM

 • 17/03/2022 ~ 30/03/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hải Phòng Lê Chân, AEON Hà Đông

MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN AEON THÁNG 3

 • 01/03/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

MỪNG TUỔI MỚI, NHẬN QUÀ PHƠI PHỚI

 • 09/02/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

HAPPY VALENTINE DAY

 • 03/02/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

AEON FUKUBUKURO​

 • 02/02/2022 ~ 06/02/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 

 • 14/01/2022 ~ 31/01/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

BẢN TIN THÀNH VIÊN AEON THÁNG 01 & 02

 • 01/01/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

ƯU ĐÃI THẺ NGÂN HÀNG SHINHAN

 • 01/01/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

ƯU ĐÃI COCACOLA – MUA HÀNG TRÊN APP AEON VIETNAM

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN AEON THÁNG 01

 • 01/01/2022 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỒNG 12.12

 • 12/12/2021 ~

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

BẢN TIN THÀNH VIÊN AEON THÁNG 12

 • 01/12/2021 ~ 31/12/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

ƯU ĐÃI COCACOLA​

 • 28/11/2021 ~ 13/12/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

MUA SẮM LIỀN TAY - NHẬN NGAY VOUCHER​

 • 20/11/2021 ~ 21/11/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

JCB

 • 20/10/2021 ~ 05/01/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

TỜ SAN MEMBER

 • 01/11/2021 ~ 30/11/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

SOA-COCA

 • 01/11/2021 ~ 15/11/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỒNG 10/10

 • 08/10/2021 ~ 10/10/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

ƯU ĐÃI COCA TRÊN APP AEON VIETNAM​

 • 01/10/2021 ~ 31/10/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

ƯU ĐÃI PEPSI TRÊN APP AEON VIETNAM

 • 23/09/2021 ~ 09/10/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

NGÀY HỒNG 9/9 ĐẸP TẠI GIA SALE THẢ GA

 • 01/09/2021 ~ 09/09/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

AEON SUPER SALE

 • 02/08/2021 ~ 08/08/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

SALARY DAY ​

 • 24/07/2021 ~ 25/07/2021

 • AEON Long Biên

HÀNH TINH SẮC MÀU

 • 01/12/2021 ~ 31/12/2022

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

QUÀ TẶNG THÀNH VIÊN MỚI

 • 01/07/2021 ~ 31/07/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

SHOPPING ON APP

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

HẠN CHÓT ĐỔI ĐIỂM

 • ~ 31/07/2021

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỘI TRI ÂN

 • ~ 30/05/2021

 • AEON Bình Dương Canary, AEON Hải Phòng Lê Chân

MUA SẮM 0 ĐỒNG – HOÀN TIỀN 100%

 • 23/04/2021 ~ 02/05/2021

 • AEON Hải Phòng Lê Chân

NGÀY HỘI TRI ÂN

 • 27/03/2021 ~ 28/03/2021

 • AEON Bình Dương Canary, AEON Hải Phòng Lê Chân

Rinh Túi May Mắn Rước Lộc Đầu Xuân

 • 12/02/2021 ~ 16/02/2021

 • AEON Bình Dương Canary, AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng Lê Chân

TRI ÂN THẦY CÔ – AEON DÀNH TẶNG 100,000Đ

 • 16/11/2020 ~ 19/11/2020

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

TRI ÂN THÀNH VIÊN 19, 20 & 21.10 (MIỀN BẮC)

 • 19/10/2020 ~ 21/10/2020

 • AEON Long Biên, AEON Hà Đông

TRI ÂN THÀNH VIÊN 19, 20 & 21.10 (MIỀN NAM)

 • 19/10/2020 ~ 21/10/2020

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân

GIỚI THIỆU BẠN MỚI, NHẬN E-VOUCHER

 • 31/08/2020 ~ 31/10/2020

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

“SỐP-PINH” QUÉT MÃ THANH TOÁN – GIẢM NGAY 50.000Đ

 • 31/10/2020 ~ 29/11/2020

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông