Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THÀNH VIÊN CỦA AEON VIETNAM MEMBER

Chính Sách Bảo Mật và Chia Sẻ Thông Tin (“Chính Sách”) của Chương Trình Thành Viên AEON VIETNAM MEMBER và hoặc Chương trình Thành Viên Mẹ & Bé (AEON KIDS CLUB) (sau đây gọi chung là “Chương Trình”; khách hàng đăng ký tham gia một trong hai hoặc cả hai Chương trình trên thì được gọi chung là “Khách hàng thành viên”), về nguyên tắc, tuân thủ theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty TNHH AEON Việt Nam (“Công Ty”), được công bố trên các trang web/Ứng dụng và/hoặc các kênh thông tin chính thức của Công Ty, và cụ thể được quy định như sau. 

Khách Hàng cần đọc kỹ Chính Sách này kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách trước khi tham gia vào Chương Trình. Việc tham gia vào và tiếp tục sử dụng các lợi ích của Chương Trình, chính là sự xác nhận việc đã đọc, hiểu, biết rõ đầy đủ nội dung của Chính Sách này và tự nguyện, đồng ý cho phép Công Ty được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo toàn bộ nội dung Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách được cập nhật và công bố trên trang web/Ứng dụng di động AEON VietNam/ Ứng dụng di động KIDS CLUB của Chương Trình. 

Nếu Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính Sách này, vui lòng không truy cập, tham gia hoặc cung cấp/ gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Công Ty thông qua trang web/Ứng dụng di động AEON VietNam/ Ứng dụng di động KIDS CLUB của Chương Trình. 

Điều 1. Thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng thành viên 

1.1. Thông tin thu thập 

Khi Khách hàng thành viên đăng ký mở tài khoản và/hoặc thực hiện giao dịch tại Ứng dụng AEON VietNam/ Ứng dụng di động KIDS CLUB, tùy từng thời điểm, Công Ty sẽ thu thập các thông tin cần thiết cho việc đăng ký tài khoản và/hoặc thực hiện giao dịch (“Thông Tin Thành Viên”), để Công Ty có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin của Khách hàng thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Các Thông Tin Khách hàng thành viên này bao gồm: 

 • Thông Tin Cá Nhân là bất kỳ thông tin nào đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất một trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ thường trú, tạm trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ văn phòng, chức danh, v.v… và các thông tin khác bao gồm: tình trạng, tình trạng hôn nhân, số lượng con và độ tuổi, ngày sinh các con, nghề nghiệp, sở thích, thu nhập, v.v.. 
 • Thông Tin Giao Dịch là các thông tin phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình mua sắm, sử dụng Tài Khoản Thành Viên, thực hiện các giao dịch trên ứng dụng và các kênh khác của Chương Trình. 

1.2. Mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Khách hàng thành viên  

 1. Nhằm cung cấp cho Khách hàng thành viên các ưu đãi của Chương Trình và quản lý Chương Trình; 
 2. Thực hiện các dịch vụ cần thiết hoặc các dịch vụ góp phần hỗ trợ việc cung cấp và quản lý Chương Trình;
 3. Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin Khách hàng thành viên; 
 4. Liên lạc, hỗ trợ liên lạc giữa Khách hàng thành viên và Công Ty, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Khách hàng thành viên; 
 5. Triển khai chiến dịch tiếp thị, truyền thông đến Khách hàng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả Chương Trình. Gửi tới Khách hàng thành viên các thông báo, thông tin quảng cáo, khuyến mại, và các tài liệu liên quan đến Chương Trình, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật; 
 6. Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thống kê và phân tích thông tin Khách hàng thành viên, hành vi tiêu dùng và sử dụng các thông tin giao dịch chi tiết liên quan đến Chương Trình để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của Công Ty và các Công Ty Đối Tác; 
 7. Phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình như: giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng thành viên, giả mạo nhận dạng của Khách hàng thành viên, gian lận, hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty và Khách hàng thành viên trong khuôn khổ Chương Trình; 
 8. Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; 
 9. Điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
 10. Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán; 
 11. Sử dụng các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Thành viên khi truy cập và sử dụng tính năng của Ứng dụng di động AEON VietNam và/hoặc Ứng dụng di động KIDS CLUB… nhằm tăng trải nghiệm và giúp Công ty hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách hàng thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn. 
 12. Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Thành Viên của Khách hàng thành viên không được đề cập ở trên, Công Ty sẽ thông báo cho Khách hàng thành viên trước khi sử dụng, ngoại trừ các mục đích nhằm đạt được mục tiêu của Chương Trình, mang đến lợi ích tốt hơn cho Khách hàng thành viên và các trường hợp được pháp luật cho phép. 

1.3. Thời hạn lưu trữ và sử dụng Thông Tin Thành Viên 

 1. Thông tin sẽ được lưu trữ và sử dụng cho những mục đích nêu tại Điều 1.2 của Chính Sách này kể từ ngày Khách hàng thành viên tham gia Chương Trình cho đến ngày được xóa, hủy theo các quy định của pháp luật và/hoặc quy định, quyết định tại từng thời điểm của Công Ty. 
 2. Công Ty sẽ thông báo thông qua các ứng dụng liên kết hoặc bằng văn bản đến các Công Ty Đối Tác có liên kết trong việc vận hành và quản lý thông tin khi Khách hàng thành viên bị hủy hoặc rút tư cách thành viên. Tuy nhiên, việc xử lý thông tin khi Khách hàng thành viên bị hủy hoặc rút tư cách thành viên của các Công Ty Đối Tác sẽ tuân theo chính sách của từng Công Ty Đối Tác tương ứng. 

Điều 2. Tiết lộ Thông Tin Thành Viên 

Khách hàng thành viên tại đây đồng ý các điều khoản về tiết lộ thông tin như sau: 

2.1. Bên tiếp nhận: 

 1. Công Ty (Công ty TNHH AEON Việt Nam) 
 2. Công ty TNHH Thương Mại ACS Việt Nam (mã số thuế: 0305732706) – vui lòng tra cứu và tham khảo thông tin của Công ty TNHH Thương Mại ACS Việt Nam tại website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ 
 3. Các nhà cung cấp dịch vụ của Công Ty có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và quản lý Chương Trình. 
 4. Các Công Ty Đối Tác của Công Ty có thỏa thuận về việc chia sẻ và bảo mật thông tin, các công ty khác mà chủ sở hữu của Công Ty (AEON Co., Ltd.) có nắm giữ vốn trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm các công ty thành lập sau thời điểm Khách hàng thành viên đồng ý với Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin và Điều Kiện và Điều Khoản Chương trình. 
 5. Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin. 
 6. Các đơn vị, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2.2. Mục đích sử dụng của bên tiếp nhận: 

Theo thỏa thuận giữa Công Ty và bên tiếp nhận, đảm bảo tuân thủ theo các quy định đã nêu tại Chính Sách này. 

2.3. Loại thông tin được cung cấp: 

Theo thỏa thuận giữa Công Ty và bên tiếp nhận, đảm bảo tuân thủ theo các quy định đã nêu tại Chính Sách này. 

2.4. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin của bên tiếp nhận: 

Theo thỏa thuận giữa Công Ty và bên tiếp nhận, đảm bảo tuân thủ theo các quy định đã nêu tại Chính Sách này. 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng thành viên về bảo mật Thông Tin Thành Viên 

3.1. Nghĩa vụ bảo mật thông tin của Khách hàng thành viên 

 1. Khách hàng thành viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Tài Khoản Thành Viên, có trách nhiệm tự bảo quản thẻ vật lý (nếu có) và bảo mật thông tin Tài Khoản Thành Viên của mình. Thẻ vật lý (nếu có) chỉ được sử dụng bởi chính Thành viên đó và không được cho mượn, chuyển giao hay ủy quyền cho người khác sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm mà không có sự đồng ý trước của Công Ty. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào trong trường hợp Khách hàng thành viên vi phạm quy định tại Điều này hay do Khách hàng thành viên bất cẩn trong việc bảo quản thẻ vật lý và Tài Khoản Thành Viên của mình. 
 2. Nếu Tài Khoản Thành Viên bị đánh cắp, hoặc thẻ vật lý (nếu có) bị trộm, bị hư hại, bị mất, Khách hàng thành viên đó phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Công Ty. Khi nhận được thông báo, Công Ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tiến hành xác thực, kiểm tra, thay đổi trạng thái sử dụng Tài Khoản của Thành viên đó. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra trước khi Khách hàng thành viên đó thực hiện việc thông báo như nội dung quy định tại Điều này hoặc trong quá trình Công Ty thực hiện các biện pháp cần thiết như trên. 
 3. Khách hàng thành viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Ứng dụng di động AEON VietNam. Công Ty nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Ứng dụng di động. Khi vi phạm, Khách hàng thành viên đó sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng di động, đồng thời có thể bị yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.2. Quyền bảo mật thông tin của Khách hàng thành viên 

a. Truy cập, sửa đổi, rút lại sự đồng ý: 

 • Khách hàng thành viên có thể truy cập, điều chỉnh và xóa một số Thông Tin Cá Nhân nhất định từ Ứng Dụng Di Động và/hoặc Thành Viên có quyền yêu cầu Công Ty sửa đổi hoặc cập nhật Thông Tin Cá Nhân bằng cách gửi yêu cầu thông qua văn bản, tổng đài, email hoặc các kênh tương tác khác của Chương Trình. 
 • Khách hàng thành viên có quyền chọn ngưng nhận email tiếp thị từ Chương Trình bằng cách bỏ chọn “Tôi muốn nhận tin tức” trên Ứng Dụng Di Động. 
 • Khách hàng thành viên có quyền chọn ngưng nhận thông báo trên Ứng Dụng Di Động bằng cách tùy chỉnh các quyền trong thiết bị truy cập theo quy tắc của iOS hoặc Android. 

b. Phản đối xử lý dữ liệu:

Trong trường hợp Công Ty thu thập, sử dụng Thông Tin Cá Nhân không vì mục đích đã được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này mà không có sự đồng ý của Khách hàng thành viên thì Khách hàng thành viên đó có quyền yêu cầu Công Ty ngừng sử dụng những Thông Tin Cá Nhân đó cho đến khi Công Ty có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng nó, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

c. Xóa dữ liệu: 

 • Khách hàng thành viên vào bất cứ thời điểm nào, có thể yêu cầu xóa dữ liệu bằng cách hủy việc chấp thuận Điều Kiện và Điều Khoản và rút tư cách Khách hàng thành viên trực tiếp qua Ứng dụng di động, thông qua văn bản, tổng đài, email hoặc các kênh tương tác khác của Chương Trình.  
 • Sau khi nhận được yêu cầu rút tư cách thành viên Công Ty sẽ xác thực, kiểm tra và thực hiện biện pháp cần thiết để rút tư cách thành viên theo yêu cầu của Khách hàng thành viên đó, hoặc từ chối yêu cầu rút tư cách thành viên nếu nhận thấy có dấu hiệu sai phạm, gian lận hoặc lợi dụng Chương Trình vì mục đích cá nhân. 
 • Khi xử lý rút tư cách thành viên thì mọi số Điểm Thưởng, Phiếu Điểm Thưởng Điện Tử mà Khách hàng thành viên này đang sở hữu sẽ bị vô hiệu hóa. 
 • Từ thời điểm nhận được yêu cầu xóa dữ liệu hợp lệ từ Khách hàng thành viên, Công Ty sẽ ngừng việc ghi nhận các Thông Tin Giao Dịch, và thực hiện xóa Thông Tin Cá Nhân theo các quy định của pháp luật và/hoặc quy định, quyết định tại từng thời điểm của Công Ty. 

Điều 4. Cam kết bảo mật Thông Tin Thành Viên 

 • Thông Tin Thành Viên trên Ứng dụng di động AEON VietNam và/hoặc Ứng dụng di động KIDS CLUB được Công Ty cam kết bảo mật theo chính sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty. Việc thu thập và sử dụng Thông Tin Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng thành viên đó, trừ các trường hợp quy định tại Điều 1 của Chính Sách này hoặc trường hợp khác mà pháp luật có quy định. 
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông Tin Thành Viên, Công Ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 
 • Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công Ty. 
 • Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng thành viên và Công Ty đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty. 
 • Công Ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành Viên. Công Ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành Viên khi Khách hàng thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Ứng dụng di động AEON VietNam và/hoặc Ứng dụng di động KIDS CLUB. Khi thu thập dữ liệu, Công Ty thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. 
 • Công Ty không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông Tin Thành Viên trên Ứng dụng di động AEON VietNam và/hoặc Ứng dụng di động KIDS CLUB cũng như trên các website của Công Ty, trừ trường hợp được sự đồng ý của Khách hàng thành viên. 
 • Công Ty cam kết sẽ không mặc định buộc Khách hàng thành viên phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng của mình. 

Điều 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Thành Viên 

Công ty TNHH AEON Việt Nam 

Địa chỉ: Số 30, Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM 

Điện thoại: (028) 6288 7711 

Điều 6. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp 

Mọi thắc mắc và yêu cầu về quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu sửa đổi/chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp bất kỳ phản hồi nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với Công Ty theo địa chỉ, tổng đài và/hoặc e-mail sau đây: 

Hotline: 1800-888-886 (từ 08:00 sáng đến 22:00 giờ các ngày trong tuần), 

E-mail: contact@aeon.com.vn 

Điều 7. Các quy định khác 

Công Ty có quyền, tại từng thời điểm, sửa đổi nội dung của Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm là ngày được đăng tải và được ghi, thể hiện trong nội dung của chính sách trên Website/Ứng dụng hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của Công ty. 


Trên đây là CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THÀNH VIÊN CỦA AEON VIETNAM (AEON VIETNAM MEMBER), ban hành và cập nhật bởi Công ty TNHH AEON Việt Nam. 

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.