Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

Thể lệ chương trình Thẻ Thành viên

 1. Thẻ được cấp cho công dân Việt Nam và nước ngoài từ đủ 15 tuổi trở lên, sở hữu CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu hợp lệ. Chương trình không áp dụng cho nhân viên của Công ty TNHH AEON Việt Nam.
 2. Khách hàng thành viên (KH TV) sau khi đăng kí chương trình Thẻ Thành viên AEON Việt Nam sẽ được cấp miễn phí một Thẻ thành viên AEON và một thẻ nhỏ gắn móc khóa (có giá trị tương đương thẻ lớn). Mỗi KH TV chỉ sở hữu 01 mã số thẻ duy nhất. Trường hợp mất thẻ, KH TV vui lòng liên hệ quầy Dịch Vụ Khách Hàng để được cấp lại thẻ với mức phí là 20.000 đồng/ thẻ. Mã thẻ Thành viên trên Ứng dụng di động AEON Việt Nam có giá trị tương đương 01 (một) thẻ Thành viên AEON.
 3. Với mỗi 10.000 đồng mua hàng tại Trung Tâm Bách Hóa & Siêu Thị AEON, KH TV được tích lũy 01 (một) điểm. Với mỗi 300 (ba trăm) điểm, KH TV có thể đổi 01 (một) Phiếu chiết khấu AEON trị giá 30,000 đồng. Điểm tích lũy không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 4. Điểm tích lũy của KH TV sẽ được duy trì và hết hạn vào ngày 30/6 của năm sau. Điểm hết hạn sẽ không thể đổi thành Phiếu chiết khấu AEON.
 5. Việc tích lũy điểm không áp dụng cho Phiếu chiết khấu, Phiếu ưu đãi AEON hoặc khi mua hàng tại khu vực Trung Tâm Thương Mại hoặc Khu vực ăn uống và các sản phẩm bị cấm theo quy định của Pháp luật.
 6. Không áp dụng tích điểm cho các KH TV dưới 18 tuổi khi mua các sản phẩm bia có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên và rượu.
 7. Vào Ngày Hội Thành Viên (ngày 5 và 20 hàng tháng), KH Thành Viên sẽ được giảm 5% đa số các mặt hàng, ngoại trừ một số ngành hàng theo quy định, sữa công thức cho trẻ từ 0 đến 24 tháng, một số mặt hàng tại AEON Wellness, rượu, bia và thuốc lá và các mặt hàng bị cấm khuyến mãi theo quy định của pháp luật.
 8. KH TV phải xuất trình Thẻ thành viên AEON và CMND/CCCD/ Passport khi thanh toán, đổi Phiếu chiết khấu, đổi quà hoặc các thủ tục liên quan.
 9. Điểm và thông tin hồ sơ của KH TV sẽ được cập nhật chính thức sau 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi phát sinh giao dịch.
 10. Việc tích lũy điểm sau khi mua hàng chỉ áp dụng cho các hóa đơn trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày in hóa đơn.
 11. AEON có quyền quyền định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình Thẻ thành viên AEON mà không cần báo trước.
 12. AEON không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi, khiếu nại của KH TV nếu thông tin do KH TV cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc thông tin KH bị tiết lộ từ một nguồn khác, hoặc đã qua thời hạn nhận quyền lợi của KH TV theo quy định của từng chương trình.
 13. AEON được phép sử dụng các thông tin ghi trên Phiếu đăng ký thẻ thành viên AEON hoặc trên Ứng dụng di động AEON Việt Nam và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc mua sắm tại AEON của KH TV để hỗ trợ cho các hoạt động Marketing trực tiếp, thống kê và quản lý chương trình. Tất cả dữ liệu liên quan đến KH TV sẽ được bảo mật và lưu trữ bởi AEON Việt Nam

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Quầy Dịch vụ Khách Hàng hoặc email về địa chỉ theaeon@www.aeon.com.vn.