Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN AEON VIỆT NAM (AEON VIETNAM MEMBER)

Tên Chương trình: CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN AEON VIỆT NAM (AEON VIET NAM MEMBER), sau đây gọi tắt là “Chương trình”.

Địa điểm áp dụng:

Hệ thống các cửa hàng, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và siêu thị thuộc AEON Việt Nam trên toàn quốc.

Đối tượng Khách hàng được tham gia Chương trình:

Chương trình được áp dụng cho các cá nhân và là công dân Việt Nam có CMND/ CCCD hoặc người nước ngoài có Hộ chiếu (passport) từ đủ 16 tuổi trở lên và không được dùng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Chương trình này sẽ không áp dụng cho nhân viên của Công ty TNHH AEON Việt Nam.

Nội dung chi tiết của Chương trình: 

Chương trình Khách hàng thành viên AEON Việt Nam (AEON VietNam Member) chỉ được áp dụng cho công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có CMND/CCCD/Hộ chiếu từ đủ 16 tuổi trở lên và tài khoản này không được dùng cho bất kỳ mục đích thương mại nào như mua bán, chuyển nhượng. Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) tài khoản thành viên. Chương trình này sẽ không áp dụng cho nhân viên của Công ty TNHH AEON Việt Nam. Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình bằng 02 hình thức sau: 

  • Đăng ký trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách hàng thuộc khu vực Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON toàn quốc: Khách hàng sau khi đăng ký tham gia chương trình sẽ được cấp miễn phí một (01) Thẻ thành viên AEON bằng nhựa có in mã số thành viên AEON kèm với một Thẻ nhỏ gắn móc khóa (có giá trị tương đương với thẻ bằng nhựa). 

+ Chỉ cá nhân là chủ sở hữu chính chủ của Thẻ thành viên AEON mới có quyền sử dụng thẻ này. Thẻ vẫn thuộc tài sản của Công ty TNHH AEON Việt Nam (Gọi tắt là AEON) sau khi được cấp cho khách hàng.  

+  Trường hợp mất thẻ, khách hàng sẽ liên hệ Quầy dịch vụ khách hàng của AEON để làm thủ tục cấp lại thẻ với chi phí là 20.000 VNĐ/ thẻ chính. 

*Lưu ý: với hình thức đăng ký trực tiếp đã tạm dừng kể từ ngày 01/07/2022 tại các cửa hàng, Trung tâm Bách hoá Tổng hợp và siêu thị được thông báo. 

  • Đăng ký qua hình thức trực tuyến bằng ứng dụng di động “AEON VietNam” trên điện thoại: Khách hàng sau khi điền đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan (Họ và tên, số điện thoại, quốc tịch, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, địa chỉ…) sẽ được hệ thống cấp một (01) tài khoản thành viên với mã số thành viên AEON. Với Một (01) số điện thoại di động được dùng để đăng ký một (01) tài khoản thành viên và đăng nhập Ứng dụng di động AEON VietNam. 

Các hình thức của tài khoản thành viên:  

Tài khoản thành viên có hai hình thức là Thẻ vật lý (Thẻ cứng) và Thẻ trực tuyến (Mã vạch và/hoặc QR code mã số Thành viên).  

  • Thẻ vật lý là thẻ bằng nhựa cứng do AEON Việt Nam cung cấp với dãy mã vạch tương ứng với mã số thành viên. 
  • Thẻ trực tuyến là dãy mã vạch và/hoặc QR code tương ứng với mã số thành viên trên ứng dụng di động AEON VietNam. 

*Lưu ý: AEON Việt Nam có thể phát hành thêm các hình thức tài khoản mới hoặc ngừng cung cấp các hình thức nêu trên tùy từng thời điểm.  

Thể lệ tích điểm và quy đổi để sử dụng: 

  • Với mỗi 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mua hàng tại Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và siêu thị AEON Việt Nam, khách hàng tích lũy được một (01) điểm (không tính phần tiền lẻ không làm tròn 10.000 đồng đối với mỗi lần thanh toán). Mỗi 300 điểm tích lũy được đổi thành một (01) AEON Voucher trị giá 30,000 VNĐ (ba mươi ngàn đồng) (phiếu dùng để giảm thanh toán cho lần mua hàng tiếp theo) và không được quy đổi thành tiền mặt.  
  • Việc tích lũy điểm không áp dụng trong trường hợp mua hàng bằng AEON Voucher, Phiếu ưu đãi AEON, mua hàng tại khu vực Trung Tâm Thương Mại, không áp dụng đồng thời với các chương trình thẻ khác phát hành bởi AEON và các sản phẩm bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.  
  • Chương trình chỉ tính điểm khi khách hàng thành viên xuất trình Tài khoản thành viên với Mã số thành viên AEON Việt Nam là mã vạch in trên thẻ cứng hoặc mã vạch của thẻ trực tuyến trên Ứng dụng di động AEON VietNam khi thanh toán. Điểm và thông tin hồ sơ được cập nhật chính thức sau 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch. 
  • Việc tích lũy điểm sau khi mua hàng chỉ áp dụng cho các hóa đơn trong vòng 03 ngày kể từ ngày in trên hóa đơn. 
  • Điểm tích lũy chưa đổi thành AEON Voucher trong năm liền trước sẽ được tự động chuyển thành điểm tích lũy của năm sau và số điểm này chỉ có giá trị quy đổi thành AEON Voucher trước khi hết ngày 30/06 của năm sau. Trong mọi trường hợp, AEON không có trách nhiệm thông báo lại quy định này cho khách hàng. 
  • Khách hàng thành viên sẽ xuất trình Tài khoản thành viên với Mã số thành viên AEON Việt Nam là mã vạch in trên thẻ cứng hoặc mã vạch của thẻ trực tuyến trên Ứng dụng di động AEON VietNam và CMND/CCCD/ Hộ chiếu  khi nhận quyền lợi (đổi AEON Voucher, đổi quà, …) hoặc thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan. 

AEON Việt Nam có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc: 

(i) Từ chối cho khách hàng tham gia Chương trình Khách hàng thành viên AEON Việt Nam (AEON Viet Nam Member) vì những lí do chính đáng.  

(ii) Thu lại hoặc hủy bỏ tư cách tham gia Chương trình Khách hàng thành viên AEON Việt Nam (AEON Viet Nam Member) của khách hàng thành viên vì những lý do chính đáng.   

(iii) Thay đổi, cập nhật nội dung Chương trình hoặc các Điều Kiện và Điều Khoản trong Chương trình mà không cần phải thông báo với khách hàng thành viên.  

(iv) Chấm dứt Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào nhưng phải gửi thông báo cho khách hàng thành viên (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) trước ít nhất ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định sẽ chấm dứt Chương Trình  

(v) AEON Việt Nam không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng thành viên nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình, và không chịu trách nhiệm nào phát sinh từ các hư hỏng hay thất lạc Tài khoản thành viên do lỗi của khách hàng.   

(vi) AEON Việt Nam được phép sử dụng các thông tin khách hàng đã cung cấp trong quá trình đăng ký tham gia Chương trình và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc mua sắm tại hệ thống siêu thị AEON Việt Nam của thành viên để hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông trực tiếp, thống kê và quản lí chương trình. Tất cả dữ liệu liên quan đến thành viên sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin thành viên đã được công bố trên ứng dụng di động AEON VietNam và website AEON Việt Nam.  

(vii) Thành viên không phát sinh bất kỳ giao dịch mua sắm và tích điểm liên tục trong vòng hai (02) năm, AEON Việt Nam sẽ tiến hành khóa tài khoản thành viên đó mà không cần thông báo. 

Chương trình không áp dụng đồng thời cùng với các chương trình khác tại AEON trừ khi có thông báo khác từ phía AEON Việt Nam. 

Tham khảo chi tiết hơn TẠI ĐÂY.

Điều kiện và điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ quầy dịch vụ khách hàng tại Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1800.888.886.