Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)
Array ( [0] =>
[1] =>
)

Quyền lợi thành viên

Tích lũy điểm đổi chiết khấu

1

Mua sắm

2

Tích lũy điểm

10.000 VNĐ = 1 điểm

3

Nhận phiếu chiết khấu

300 điểm = 1 phiếu chiết khấu trị giá 30.000 VNĐ

10.000 VNĐ = 1 điểm

300 điểm = 1 phiếu chiết khấu trị giá 30.000 VNĐ

10.000 VNĐ = 1 điểm

300 điểm = 1 phiếu chiết khấu trị giá 30.000 VNĐ

Giảm 5% Ngày hội thành viên 5&20 hàng tháng

Giảm 5% Ngày hội thành viên 5&20 hàng tháng

Khuyến mại và sự kiện đặc biệt hàng tháng

Khuyến mại và sự kiện đặc biệt hàng tháng

Cập nhật ưu đãi qua Tin nhắn hoặc Cẩm nang mua sắm

Cập nhật ưu đãi qua Tin nhắn hoặc Cẩm nang mua sắm