Dịch vụ tại AEON - AEON Việt Nam
THANH TOÁN
KHÔNG TIỀN MẶT
Mua sắm an toàn khi không cần tiếp xúc
Mua sắm tiết kiệm với nhiều ưu đãi đặc biệt
Mua sắm nhanh chóng trong tích tắc
chỉ với một thao tác “Quét Mã”
Giao hàng và lắp đặt
XEM THÊM
Dịch vụ khác
Mua sắm qua điện thoại
dịch vụ giao hàng
xe buýt miễn phí
mua hàng trả chậm
đăng ký tài khoản thành viên miễn phí
Đổi trả hàng
gói quà miễn phí
lưu giữ, hoàn trả hàng đánh rơi
XEM THÊM