Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)
Ưu đãi từ AEON
VUI TRĂNG VÀNG – TRỌN TÌNH THÂN
Shopping brochure in the South, No 137
Cẩm nang mua sắm Cẩm nang mua sắm
Thứ 4 vui vẽ Thứ 4 vui vẽ Uư đãi thành viên Uư đãi thành viên Topvalu Topvalu
AEON MEMBER
- 26/08/2020
AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong
AEON SUPER SALE – AEON IN THE NORTH
AEON Long Bien, AEON Ha Dong
AEON SUPER SALE – AEON IN THE SOUTH
AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Binh Duong Canary
GRABMART PROMOTION
AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong
GOLDEN HOUR WITH VNPAY
- 26/07/2020
AEON Binh Tan, AEON Tan Phu Celadon
AEON BUFFET
- 26/07/2020
AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong
LIFE SUPPORT FAIR – AEON IN THE SOUTH
- 20/07/2020
AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Binh Duong Canary
LIFE SUPPORT FAIR – AEON IN THE NORTH
- 20/07/2020
AEON Long Bien, AEON Ha Dong
HOI AN – JOURNEY INTO CHILDHOOD
- 19/07/2020
AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong
Mua sắm không tiền mặt tại AEON
Business of AEON in Vietnam
Hệ thống AEON việt nam
Hệ Thống AEON
Bản Đồ Vị Trí
Bản Đồ Sàn
AEON Tan Phu Celadon
Liên hệ DVHK (028) 6288 7722
AEON Tan Phu Celadon
AEON Tan Phu Celadon
AEON Binh Duong Canary
AEON Binh Tan
AEON Long Bien
AEON Ha Dong
AEON Hai Phong
Headquarter
30 Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCMC.
(Monday – Friday: 8:30 – 17:30)
Phòng truyền thông & đối ngoại
Phòng chăm sóc khách hàng
Subscribe to AEON newsletter
Don’t miss out on thousands of exclusive promotions and fascinating events from AEON