THỰC PHẨM ĂN DẶM VÀ ĐỒ DÙNG HÀNG NGÀY CHO BÉ

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Bình Dương Canary

  • 31/08/2018 - 09/09/2018

NGÀY HỘI YÊU THƯƠNG MẸ VÀ BÉ

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Bình Dương Canary

  • 31/08/2018 - 16/09/2018

CHO BÉ YÊU LUÔN XINH ĐẸP MỖI NGÀY

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Bình Dương Canary

  • 31/08/2018 - 09/09/2018

AEON SUPER SALE

  • AEON Tan Phu Celadon, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Bình Dương Canary

  • 06/08/2018 - 12/08/2018