Hải Phòng Lê Chân

Dự kiến Khai trương vào năm 2020 với diện tích mặt sàn khoảng 151 ha

Aeonmall messenger