Sự kiện

AEON Việt Nam Tự Hào Năm Thứ Hai Liên Tiếp Vào Top “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á”
News
Tin tức

AEON Việt Nam Tự Hào Năm Thứ Hai Liên Tiếp Vào Top “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á”

03/07/2020

AEON Việt Nam 02 năm liên tiếp nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” bởi HR Asia – Tạp chí nhân sự ...

Aeonmall messenger