VUI KỶ HỢI TẾT THẢNH THƠI - MIỀN BẮC

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

BỮA TIỆC ĐÊM GIÁNG SINH

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 14/12/2018 - 23/12/2018

GIÁNG SINH VUI NHỘN

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 22/12/2018 - 25/12/2018

MÓN NGON ĐÓN NOEL

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 14/12/2018 - 23/12/2018

QUÀ GIÁNG SINH - GIẢM ĐẾN 50%

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 14/12/2018 - 23/12/2018

TRỌN VẸN ĐÊM TIỆC NOEL

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 14/12/2018 - 23/12/2018

GIÁNG SINH LUNG LINH SẮC MÀU

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 30/11/2018 - 09/12/2018

RẠNG RỠ ĐÓN GIÁNG SINH

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 30/11/2018 - 09/12/2018

RỘN RÀNG SĂN HÀNG CHÂU ÂU

 • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Long Biên, AEON Bình Tân

 • 30/11/2018 - 09/12/2018