Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

KỶ NIỆM 8 NĂM AEON BÌNH DƯƠNG CANARY

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

KIDS DAY

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng, AEON The Nine

  • 29/10/2022 - 30/10/2022

GRABCAR 30K

  • AEON Tân Phú Celadon

  • 20/10/2022 - 20/01/2023

HALLOWEEN BÌNH TÂN

  • AEON Bình Tân

TECHCOMBANK

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân

HALLOWEEN - ĐÁNH THỨC VÙNG ĐẤT BÍ ẨN

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng

TRIỂN LÃM TRANH: NÉT VẼ ĐẸP TƯƠNG LAI XANH

  • AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Dương Canary, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông, AEON Hải Phòng