AEON

Service

Delivery & Installation Service

Bản đồ thành phố Bình Dương

1. TRUNG TÂM MUA SẮM AEON TÂN PHÚ:

Phạm vi vận chuyển Aeon Tân Phú
HOTLINE: (028) 6683 7609
Thời gian giao hàng:
  • + Đơn hàng điện máy nhận trước 17:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận trước 20:00 giờ sẽ được giao trong ngày.
  • + Đơn hàng điện máy nhận sau 17:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận sau 20:00 giờ sẽ được giao vào ngày hôm sau.
Lưu ý:

Nếu khoảng cách vận chuyển vượt hơn phạm vi trên, Quý khách vui lòng thanh toán thêm 12.000vnđ/ 1km cho nhà vận chuyển.

2. TRUNG TÂM MUA SẮM AEON BÌNH DƯƠNG:

Phạm vi vận chuyển Aeon Bình Dương
HOTLINE: (0274) 655 3330
Thời gian giao hàng:
  • + Đơn hàng điện máy nhận trước 17:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận trước 20:00 giờ sẽ được giao trong ngày.
  • + Đơn hàng điện máy nhận sau 17:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận sau 20:00 giờ sẽ được giao vào ngày hôm sau.
Lưu ý:

Nếu khoảng cách vận chuyển vượt hơn phạm vi trên, Quý khách vui lòng thanh toán thêm 12.000vnđ/ 1km cho nhà vận chuyển.

3. TRUNG TÂM MUA SẮM AEON LONG BIÊN:

Phạm vi vận chuyển Aeon Long Biên
HOTLINE: (024) 6250 7711 - SAGAWA HOTLINE: (024) 6294 3344
Thời gian giao hàng:
  • + Đơn hàng điện máy nhận trước 19:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận trước 20:00 giờ sẽ được giao trong ngày.
  • + Đơn hàng điện máy nhận sau 19:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận sau 20:00 giờ sẽ được giao vào ngày hôm sau.
Lưu ý:

Nếu khoảng cách vận chuyển vượt hơn phạm vi trên, Quý khách vui lòng thanh toán thêm 12.000vnđ/ 1km cho nhà vận chuyển.

4. TRUNG TÂM MUA SẮM AEON BÌNH TÂN

Phạm vi vận chuyển Aeon Long Biên
HOTLINE: (028) 6681 4443
Thời gian giao hàng:
  • + Đơn hàng điện máy nhận trước 17:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận trước 20:00 giờ sẽ được giao trong ngày.
  • + Đơn hàng điện máy nhận sau 17:00 giờ và đơn hàng thực phẩm nhận sau 20:00 giờ sẽ được giao vào ngày hôm sau.
Lưu ý:

Nếu khoảng cách vận chuyển vượt hơn phạm vi trên, Quý khách vui lòng thanh toán thêm 12.000vnđ/ 1km cho nhà vận chuyển.