AEON

LỊCH TRÌNH TUYẾN XE BUÝT MIỄN PHÍ (Áp dụng vào thứ 7, CN và các ngày lễ từ ngày 19.8.2017)

Tuyến 1: Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một
Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary

(Công Viên Thanh Lễ đến Công viên Phú Cường)

Lượt Công Viên
Thanh Lễ
(Điểm xuất phát)
Ngã Ba Đại Lộ
Bình Dương
- Huỳnh Văn Lũy
Công ty Hoàng Gia
Cát Tường
Bệnh Viện
Y học cổ truyền
Chùa Bà
Thiên Hậu
Công viên
Phú Cường
Ghi chú
Lượt 1 08:05 08:07 08:09 08:10 08:13 08:14 Tối đa 51 chỗ
Lượt 2 09:45 09:47 09:49 09:50 09:53 09:54 Tối đa 51 chỗ
Lượt 3 11:05 11:07 11:09 11:10 11:13 11:14 Tối đa 51 chỗ
Lượt 4 14:30 14:32 14:34 14:35 14:38 14:39 Tối đa 51 chỗ
Lượt 5 15:05 15:07 15:09 15:10 15:13 15:14 Tối đa 51 chỗ
Lượt 6 16:05 16:07 16:09 16:10 16:13 16:14 Tối đa 51 chỗ
Lượt 7 17:05 17:07 17:09 17:10 17:13 17:14 Tối đa 51 chỗ
Lượt 8 18:42 18:44 18:46 18:47 18:50 18:51 Tối đa 51 chỗ
Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary

(Nhà sách Bình Minh đến Aeon Mall Canary)

Lượt Nhà sách
Bình Minh
Ngã Ba
Lò Chén
Bến xe
khách Bình Dương
Sân vận động
Gò Đậu
Tòa nhà
Becamex Tower
Aeon Mall Canary
(Điểm đến)
Ghi chú
Lượt 1 08:15 08:18 08:21 08:22 08:25 08:40 Tối đa 51 chỗ
Lượt 2 09:55 09:58 10:01 10:02 10:05 10:20 Tối đa 51 chỗ
Lượt 3 11:15 11:18 11:21 11:22 11:25 11:40 Tối đa 51 chỗ
Lượt 4 14:40 14:43 14:46 14:47 14:50 15:05 Tối đa 51 chỗ
Lượt 5 15:15 15:18 15:21 15:22 15:25 15:40 Tối đa 51 chỗ
Lượt 6 16:15 16:18 16:21 16:22 16:25 16:40 Tối đa 51 chỗ
Lượt 7 17:15 17:18 17:21 17:22 17:25 17:38 Tối đa 51 chỗ
Lượt 8 18:52 18:55 18:58 18:59 19:02 19:15 Tối đa 51 chỗ
1. Công viên Thanh Lễ :
563 - 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy:
400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
3. Công ty Hoàng Gia Cát Tường:
Công viên đối diện địa chỉ 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương ( BIDV Bình Dương).
4. Bệnh viện y học cổ truyền:
186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
5. Chùa Bà Thiên Hậu:
494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
6. Công viên Phú Cường:
534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
7. Nhà sách Bình Minh:
604 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
8. Ngã Ba Lò Chén:
810A đường CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
9. Bến xe Bình Dương:
Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
10. Sân vận động Gò Đậu:
Đường 30 tháng 4, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
11. Tòa nhà Becamex:
230 Đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
12. Tòa nhà Sora Gardens 1:
Lô C18 Đại lộ Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
13. Aeon Mall
Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một

(Aeon mall Canary đến Nhà sách Bình Minh)

Lượt Aeon mall Canary
(Điểm xuất phát)
Tòa nhà
Becamex Tower
Sân vận động
Gò Đậu
Bến xe
khách Bình Dương
Ngã Ba
Lò Chén
Nhà sách
Bình Minh
Ghi chú
Lượt 1 08:49 09:09 09:11 09:12 09:14 09:17 Tối đa 51 chỗ
Lượt 2 10:15 10:35 10:37 10:38 10:40 10:43 Tối đa 51 chỗ
Lượt 3 12:00 12:20 12:22 12:23 12:25 12:28 Tối đa 51 chỗ
Lượt 4 12:15 12:35 12:37 12:38 12:40 12:43 Tối đa 51 chỗ
Lượt 5 15:15 15:35 15:37 15:38 15:40 15:43 Tối đa 51 chỗ
Lượt 6 16:00 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 Tối đa 51 chỗ
Lượt 7 17:50 18:10 18:12 18:13 18:15 18:18 Tối đa 51 chỗ
Lượt 8 19:30 19:50 19:52 19:53 19:55 19:58 Tối đa 51 chỗ
Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một

(Công viên Phú Cường đến Công viên Thanh Lễ)

Lượt Công viên
Phú Cường
Chùa Bà
Thiên Hậu
Bệnh viện
y học cổ truyền
Công ty
Hoàng Gia
Cát Tường
Ngã ba
Đại lộ
Bình Dương -
Huỳnh Văn Lũy
Công viên
Thanh Lễ (Điểm đến)
Ghi chú
Lượt 1 09:17 09:19 09:22 09:23 09:25 09:30 Tối đa 51 chỗ
Lượt 2 10:43 10:45 10:48 10:49 10:51 10:56 Tối đa 51 chỗ
Lượt 3 12:28 12:30 12:33 12:34 12:36 12:41 Tối đa 51 chỗ
Lượt 4 12:43 12:45 12:48 12:49 12:51 12:56 Tối đa 51 chỗ
Lượt 5 15:43 15:45 15:48 15:49 15:51 15:56 Tối đa 51 chỗ
Lượt 6 16:28 16:30 16:33 16:34 16:36 16:45 Tối đa 51 chỗ
Lượt 7 18:18 18:20 18:23 18:24 18:26 18:35 Tối đa 51 chỗ
Lượt 8 19:58 20:00 20:03 20:04 20:06 20:15 Tối đa 51 chỗ
TRẠM TĂNG CƯỜNG SORA GARDENS

(Sora Gardens ==> Aeon Mall Canary)

Các tuyến xe màu đỏ chỉ áp dụng ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6

Lượt Sora Gardens
(Điểm xuất phát)
Tòa nhà
Becamex Tower
Aeon Mall Canary
(Điểm đến)
Ghi chú
Lượt 1 09:28 09:50 10:05 Tối đa 51 chỗ
Lượt 2 11:25 11:47 12:02 Tối đa 51 chỗ
Lượt 3 17:25 17:45 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 4 17:30 17:52 18:12 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 5 18:52 19:07 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 6 19:40 19:55 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
TRẠM TĂNG CƯỜNG SORA GARDENS

(Aeon Mall Canary ==> Sora Gardens)

Các tuyến xe màu đỏ chỉ áp dụng ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6

Lượt Aeon Mall Canary
(Điểm xuất phát)
Tòa nhà
Becamex Tower
Sora Gardens
(Điểm đến)
Ghi chú
Lượt 1 16:57 17:17 17:37 Tối đa 51 chỗ
Lượt 2 17:50 18:10 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 3 18:17 18:37 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 4 19:15 19:35 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 5 20:00 20:20 20:40 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Lượt 6 20:40 21:00 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 30/11/2018
Tuyến 2: Biên Hòa → Aeon Mall Canary → Biên Hòa
Biên Hòa → Aeon Mall Canary
Lượt Bệnh viện
Quốc tế
Đồng Nai
(Điểm Xuất phát)
Đường
Dương Tử Giang
Công viên
Biên Hùng
Bến xe
Biên Hòa
Chợ
Dĩ An
Aeon Mall Canary
(Điểm đến)
Ghi chú
Lượt 1 7:34 7:47 8:00 8:13 8:41 9:06 Tối đa 29 chỗ
Lượt 2 8:34 8:47 9:00 9:13 9:41 10:06 Tối đa 29 chỗ
Lượt 3 10:42 10:55 11:08 11:21 11:49 12:14 Tối đa 29 chỗ
Lượt 4 11:42 11:55 12:08 12:21 12:49 13:14 Tối đa 29 chỗ
Lượt 5 14:49 15:02 15:15 15:28 15:56 16:21 Tối đa 29 chỗ
Lượt 6 15:49 16:02 16:15 16:28 16:56 17:21 Tối đa 29 chỗ

Biên Hòa → Aeon Mall Canary

Công viên Biên Hùng (Điểm xuất phát) (1)

 • 9:00
 • 10:30
 • 11:40
 • 13:30
 • 15:40
 • 16:50
 • 18:20

Bến xe khách Biên Hòa (2)

 • 9:13
 • 10:43
 • 11:53
 • 13:43
 • 15:53
 • 17:03
 • 18:33

Chợ Dĩ An (3)

 • 9:41
 • 11:11
 • 12:21
 • 14:11
 • 16:21
 • 17:31
 • 19:01

Aeon Mall Canary (Điểm đến) (4)

 • 10:06
 • 11:36
 • 12:46
 • 14:36
 • 14:36
 • 17:56
 • 19:26

Aeon Mall Canary → Biên Hòa

Aeon Mall Canary (Điểm xuất phát) (1)

 • 10:30
 • 12:20
 • 14:30
 • 15:40
 • 17:10
 • 18:30
 • 19:50

Chợ Dĩ An (2)

 • 10:56
 • 12:46
 • 14:56
 • 16:06
 • 17:36
 • 18:56
 • 20:16

Bến xe khách Biên Hòa (3)

 • 11:24
 • 13:12
 • 15:22
 • 16:32
 • 18:02
 • 19:22
 • 20:42

Công viên Biên Hùng (Điểm đến) (4)

 • 11:34
 • 13:22
 • 15:32
 • 16:42
 • 18:12
 • 19:32
 • 20:52
1. Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai:
- Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, 1048A Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Đường Dương Tử Giang:
- 352 Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (phía trước quán bánh xèo 352)
3. Công viên Biên Hùng:
- Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Bến xe Biên Hòa:
- 7 Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
5. Chợ Dĩ An:
- Nguyễn An Ninh, phường Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Aeon Mall Canary → Biên Hòa
Lượt Aeon Mall
Canary
(Điểm Xuất phát)
Chợ
Dĩ An
Bến xe
Biên Hòa
Công viên
Biên Hùng
Đường
Dương Tử Giang
Bệnh viện
Quốc tế
Đồng Nai
(Điểm đến)
Ghi chú
Lượt 1 9:12 9:37 10:03 10:14 10:25 10:36 Tối đa 29 chỗ
Lượt 2 10:12 10:37 11:03 11:14 11:25 11:36 Tối đa 29 chỗ
Lượt 3 13:19 13:44 14:10 14:21 14:32 14:43 Tối đa 29 chỗ
Lượt 4 14:19 14:44 15:10 15:21 15:32 15:43 Tối đa 29 chỗ
Lượt 5 16:27 16:52 17:18 17:29 17:40 17:51 Tối đa 29 chỗ
Lượt 6 17:27 17:52 18:18 18:29 18:40 18:51 Tối đa 29 chỗ
Lưu ý:
Thời gian xe đến có thể chậm 5 đến 10 phút tùy theo tình hình giao thông.