Những cánh rừng đa dạng sinh học cho tương lai

26/12/2018

Tại AEON, chúng tôi nhận thấy các hoạt động trồng cây của mình là một trong những hành động chính yếu nhằm thực hiện triết lý “theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng với việc lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi”. Kể từ khi hoạt động trồng cây được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991 với sự tham gia của khách hàng, tính đến nay đã có tổng cộng 11,660,000 cây được trồng. Các cây đã bén rể và phát triển thành những khu rừng tươi tốt trên nhiều nơi khác nhau ở Nhật Bản và các quốc gia Châu Á khác.

AEON sẽ tiếp tục cùng với Khách hàng thực hiện các hoạt động trồng cây để tạo nên những khu rừng xanh tươi, màu mỡ cho tương lai.

Những cánh rừng đa dạng sinh học cho tương lai

Trích từ nguồn: https://www.aeon.info/en/library/hotpress/pdf/special_3.pdf (tiếng Anh)

Tin liên quan