AEON

Promotion & Event

 • DELICA-BAKERY

  30.03.2018 - 08.04.2018 Aeon Tân Phú, Aeon Bình Dương, Aeon Bình Tân và Aeon Long Biên
 • CHÀO HÈ XINH TƯƠI

  30.03.2018 - 08.04.2018 Aeon Tân Phú, Aeon Bình Dương, Aeon Bình Tân và Aeon Long Biên
 • TƯƠI NGON MỖI NGÀY

  16.03.2018 - 25.03.2018 Aeon Tân Phú, Aeon Bình Dương, Aeon Bình Tân và Aeon Long Biên
 • TIẾT KIỆM ĐIỆN

  16.03.2018 - 25.03.2018 Aeon Tân Phú, Aeon Bình Dương, Aeon Bình Tân và Aeon Long Biên
 • NGÀY HỘI YÊU THƯƠNG

  16.03.2018 - 25.03.2018 Aeon Tân Phú, Aeon Bình Dương, Aeon Bình Tân và Aeon Long Biên