AEON

KHUYẾN MÃI

Hàng trưng bày giá sốc

Aeon Tân Phú, Aeon Bình Dương 05.08 - 14.08.2016

Hàng trưng bày giá sốc giảm từ 30% – 50%

- Chỉ áp dụng tại khu vực tầng 2 – Điện Máy AEON

- Chỉ áp dụng tại AEON CELADON, CANARY.

- Áp dụng đối với các mặt hàng trưng bày. THời gian kết thúc: cho đến khi hết sản phẩm.

- Gồm các mặt hàng công nghệ (máy tính, điện thoại, phụ kiện), gia dụng, điện tử và điện lạnh.