Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

PHẢN HỒI CỦA AEON VIỆT NAM VỀ SỰ VIỆC Ở QUẦY ẨM THỰC VIỆT NAM, TẠI KHU DELICA, ĐANG LAN TRUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

09/08/2020

Tin liên quan