TIN TỨC

Thêm nhiều trường cho trẻ em

Hai trường tiểu học mới được thành lập tại Myanmar

img-cau_lau_bo_aeon

Từ năm 2000, AEON đã hỗ trợ xây dựng các trường  học trong khu vực Châu Á, nơi cơ sở hạ tầng giáo dục chưa phát triển đầy đủ. Cho đến này chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng 356 trường học tại Cambodia, Nepal, Lào và Việt Nam.

Bắt đầu từ năm 2012, AEON đã mở rộng dự án sang Myanmar, với dự định xây dựng 30 trường học trong khoảng thời gian 3 năm, và có 10 trường học đã được hoàn thiện trong năm đầu tiên. Năm nay chúng tôi lên kế hoạch xây dựng them 10 trường học nữa, sử dụng 35.699.909 Yên từ hoạt động quyên góp của khách hàng năm trước và hoạt động đóng góp của Câu Lạc Bộ AEON 1% và Ủy Ban Nhật Bản cho UNICEF.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2014, trường tiêu học AEON Mahogany, trường học thứ 11 tại Myanmar, đã mở cửa tại Yangon. Để kỷ niệm việc thêm một trường học mới được thành lập, một buổi lễ đón mừng sự kiện này đã được tổ chức để các vị khách quý từ Nhật Bản và trẻ em địa phương cùng nhau giao lưu bằng các hoạt động như ca hát và thể dục nhiệp điệu.

Ngoài kế hoạch trong ba năm đầu tiên, AEON đã hợp tác với các hiệp hội Nhật Bản Myanmar, để ra một dự án hỗ trợ xây dựng trường học tại Ayeyawady, khu vực phía Đông Nam nước này nơi bị ảnh hưởng bởi con bão lốc xoáy lớn trong năm 2008. Trường AEON Kant Kaw, ngôi trường đầu tiên trong khu vực đã được xây dựng hoàn tất vào ngày 29 tháng 3 năm 2014.

AEON sẽ tiếp tục dự án hỗ trợ xây dựng trường học hợp tác với các khách hàng của mình, hướng đến mục tiêu mang lại một tương lai tương sáng hơn cho các trẻ em Châu Á.

* Câu lạc bộ AEON 1% được đang ký dưới hình thức một quỹ chung của tập đoàn theo pháp luật Nhật Bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2014