TIN TỨC

Nhật bản và trung quốc hợp tác
Thúc đẩy nỗ lực bảo tồn môi trường

Hội nghị chuyên đề với 550 thính giả bao gồm học sinh và nhân viên, công chức chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Hội nghị chuyên đề với 550 thính giả bao gồm học sinh và nhân viên, công chức chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.

“Hội nghị chuyên đề quốc tế Nhật Bản – Trung Quốc lần thứ 4 về các vấn đề môi trường” đã tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thông báo về Đề xuất môi trường Aeon – Bắc Kinh. Phải: Li Xiaohua, Phó giám đốc Cục bảo vệ môi trường Thành phố Bắc Kinh. Trái: Takuya Okada, Chủ tịch Quỹ Môi trường AEON Thông báo về Đề xuất môi trường Aeon – Bắc Kinh. Phải: Li Xiaohua, Phó giám đốc Cục bảo vệ môi trường Thành phố Bắc Kinh. Trái: Takuya Okada, Chủ tịch Quỹ Môi trường AEON

Quỹ môi trường Aeon đã tổ chức “Hội nghị chuyên đề quốc tế Nhật Bản – Trung Quốc lần thứ 4 về các vấn đề môi trường” được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 8 tháng 9. Hội nghị đã bắt đầu từ năm 1993, nhằm thúc đẩy việc hợp tác giữa Nhật Bản và Trung Quốc để cùng theo đuổi việc cân bằng phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường. Trong 3 hội nghị gần đây, những chuyên gia đầu ngành từ cả Trung Quốc và Nhật Bản đã trao đổi nhiều vấn đề về môi trường. Những cuộc hội ý trước đây đã khởi đầu cho nhiều sáng kiến mới. Dự án tái tạo rừng tại Vạn Lý Trường Thành, với tổng cộng 15.000 tình nguyện viên đến từ Nhật Bản và Trung Quốc, đã trồng khoảng 1 triệu cây trong suốt thời gian từ năm 1998 đến 2010. Năm nay, đánh dấu năm kỉ niệm thứ 25, Quỹ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ 4 với chủ đề “Cải thiện môi trường toàn cầu và phát triển xã hội bền vững”. Kết thúc hội nghị, Quỹ và Cục bảo vệ môi trường Thành phố Bắc Kinh đã công bố Đề xuất môi trường Aeon – Bắc Kinh, cam kết rằng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác song phương ở vai trò công dân, thông qua các hoạt động trồng cây và các chương trình giáo dục cho thế hệ trẻ.
Aeon sẽ tiếp tục tiến hành nhiều sáng kiến nằm trong khả năng của mình để bảo tồn hành tinh chung của chúng ta cho trẻ em thế hệ tương lai.

http://www.aeon.info/en/