TIN TỨC

Khánh thành trường tiểu học tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

We gathered on 15th Sep 2013, at AEON Vietnam Co. Ltd OfficeNgày 27/03/2013, Câu lạc bộ AEON 1% đã phối hợp cùng Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Khánh Thành trường tiều học Bình Thạnh. Đây là một trong những chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của AEON nhằm hỗ trợ, mở rộng xây dựng trường học tại Việt Nam. Thiết kế ngôi trường được dựa trên ý tưởng thiết kế từ Đại sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam. Kể từ năm 2010, AEON đã bắt đầu thực hiện kế hoạch “ Xây mới 30 ngôi trường tiểu học trong vòng 3 năm nội vi tỉnh Thừa Thiên Huế”.
AEON Home Town ForrestVà Bình Thánh là một trong số 21 ngôi trường đã hoàn tất công tác xây dựng. Trong năm 2013, AEON sẽ gấp rút hoàn thành 09 ngôi trường còn lại trong kế hoạch.