TIN TỨC

img-hot_press_02

Phòng triển lãm quy hoạch đô thị tại Thiên Tân, Trung Quốc

Quỹ Vì môi trường AEON đã tổ chức “Diễn đàn về môi trường cho học sinh châu Á 2014″ lần thứ 3 tại Trung Quốc. Diễn đàn này thuộc dự án 10 năm từ 2012, nhằm quảng bá chương trình “Thập kỉ liên hiệp quốc về đa dạng sinh học” bắt đầu từ năm 2011, và phát triển nguồn nhân lực

img-small_sample_02Hoạt động trồng cây tại Vạn Lí Trường Thành Trung Quốc,
nơi quỹ đã gây dựng khu trồng cây với tổng cộng 1 triệu cây vào năm 2010.

tiềm năng về lĩnh vực môi trường trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh một số nước tham gia từ những năm trước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, chương trình năm nay hân hạnh được chào đón thêm 1 quốc gia nữa là Malaysia, nâng tổng số học sinh-sinh viên tham dự của cả 5 nước lên đến 80 người. Với chủ đề “Nước và con người”, các em đã có dịp đến thăm nhiều vùng thực địa, từ những vùng ngập nước cho đến sa mạc, cũng như hệ thống tưới nước Dujiangyan – di sản thế giới tại Trung Quốc. Các em đã có những cuộc trao đổi sâu sắc thông qua việc thảo luận về các vấn đề môi trường trên quy mô toàn cầu, chia sẻ những giá trị lịch sử, văn hóa cũng như các giá trị quốc gia. Vào ngày cuối cùng, toàn bộ học sinh đã trình bày những đề xuất của mình, như “Chúng ta cần sự hợp tác quốc tế cho cả những lĩnh vực về môi trường”, thể hiện rõ nhận thức về mối tương quan giữa xã hội và thiên nhiên. AEON sẽ tiếp tục tiến hành nhiều sáng kiến đa dạng hơn để bồi dưỡng tầng lớp thanh niên thế hệ tiếp theo cho môi trường thêm xanh trong tương lai.

http://www.aeon.info/en/