AEON

NEWS

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG “TUẦN LỄ MUA SẮM MIỄN PHÍ”

TẠI AEON CELADON

NGÀY 08/08/15
1 TRẦN THỊ THU HÀ
2 NGUYỄN LƯU THÙY MY
3 TRẦN THỤY THU THỦY
4 CHUNG TUYẾT NGA
5 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
6 LÊ PHƯƠNG HÒAI
7 NGUYỄN TRUNG TRÍ
8 ĐẶNG THỊ MINH THẢO
9 ĐINH THỊ DUYÊN
10 TRẦN THỊ THANH HOA
11 TRẦN THÁI KIM NGÂN
12 TRẦN THỊ ĐOAN HƯƠNG
13 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
14 TRỊNH VĂN BẢO
15 TRẦN THỊ DIỄM CHÂU
16 NGUYỄN VĂN KHIÊM
17 TRẦN PHƯỚC HUY
18 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
19 NGUYỄN NGỌC LONG
20 NGUYỄN THỊ KIM CHI
21 NGUYỄN THỊ HẰNG
22 NGUYỄN LÊ ĐAN THANH
23 LƯƠNG NGỌC LY
24 LÊ KHÁNH LY
25 DƯƠNG PHÁT HẢI
26 TIỀN ĐỨC LỢI
27 NGUYỄN TIẾN
28 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
29 NGUYỄN THỊ THANH THẢO
30 VŨ HOÀNG NGUYÊN

NGÀY 09/08/15
31 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
32 NGUYỄN TUYẾT LINH
33 NGỤY TRUNG HIẾU
34 NGUYỄN THỊ Ý NHI
35 TRẦN THỊ LÀI
36 ĐỖ THỊ THANH NGUYÊN
37 LÊ HỮU BẢO
38 HOÀNG VĂN HUY THẠCH
39 LÊ THỊ HỒNG LÊ
40 NGUYỄN THỊ LỚN
41 ĐỖ THỊ ĐOAN TRANG
42 PHẠM THỊ ANH QUỲNH
43 LÊ HOÀNG TRUNG
44 DƯƠNG NGỌC PHỤNG
45 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG
46 NGUYỄN THU TRANG
47 BÙI THỊ THANH
48 LA PHÚ QUÍ
49 TRẦN KHẢI KHƯƠNG
50 DƯƠNG CHÍ MINH
51 PHẠM HỒNG PHONG
52 PHẠM ÁNH MAI PHƯƠNG
53 LÊ HÀ CẨM PHƯƠNG
54 LƯƠNG VĂN BỐNG
55 LA THỊ NGỌC BÍCH
56 TRẦN THỊ THANH THỦY
57 TRẦN NGỌC HIỀN
58 TRẦN HOÀI NHÂN
59 PHẠM LÊ ĐÌNH TÙNG
60 TRẦN MINH NGUYỆT

TẠI AEON CANARY

NGÀY 08/08/15
1 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
2 SƯ THỊ THANH HỒNG
3 LÊ THỊ THANH THỦY
4 CHIỀU ANH ĐÀO
5 BÙI THỊ NGỌC ANH
6 PHẠM NGỌC THANH
7 NGUYỄN THỌ MAI
8 NGUYỄN THỊ THÙY LINH
9 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN
10 ĐÀO THỊ HOA
11 LÊ THỊ HẰNG
12 TRẦN MỸ NGỌC
13 TRỊNH THỊ TƯƠI
14 NGUYỄN ANH MINH
15 NGUYỄN PHƯỚC TÂN
16 LÊ THỊ HƯƠNG
17 BÙI THANH THỦY
18 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
19 LÝ XUÂN HUY
20 TRẦN THÙY LOAN
21 NGÔ HUYỀN TRÂN
22 UNG THỊ HOÀNG OANH
23 HUỲNH THỊ MỸ HƯNG
24 PHAN CHÍNH TRỰC
25 LÊ KIM VĨNH TUYÊN
26 VŨ NGỌC TIẾN
27 NGUYỄN KIM XUYẾN
28 NGUYỄN ĐÀO THƯ TÚ
29 NGUYỄN NGỌC THẢO
30 PHẠM THÙY HỒNG THÚY

NGÀY 09/08/15
31 TÀI NGUYÊN CHÂU
32 NGUYỄN NHẤT VĂN
33 NGUYỄN HIẾU TRUNG
34 NGUYỄN THỊ HƯNG
35 NGUYỄN THỊ THANH HÀ
36 HOÀNG PHẠM DIỄM MY
37 VŨ HỒNG HOA
38 NGUYỄN VĂN DANH
39 BÙI THỊ HÀ
40 HUỲNH TUYẾT MI
41 NGUYỄN THỊ THANH THẢO
42 VŨ THỊ THÚY
43 DƯƠNG THỊ KIM NGOAN
44 ĐINH THỊ KIM CÚC
45 LÊ THỊ MAI LAN
46 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN
47 NGUYỄN ĐỨC ANH TRÂM
48 BÙI PHÚ XUÂN
49 NGUYỄN THỊ KIM HÒA
50 VÕ THỊ PHƯƠNG DIỆU
51 BÙI HỒNG LUÂN
52 VÕ TRỊNH MINH MẪN
53 NGUYỄN HẠ VI
54 BÙI THỊ TUYẾT
55 NGUYỄN VŨ ANH DŨNG
56 VÕ THỊ BÍCH TUYỀN
57 NGUYỄN NGỌC THANH QUYÊN
58 NGUYỄN ĐỖ HIỆP HÒA
59 NGUYỄN CÔNG THUẬN
60 PHẠM THỊ NGỌC VÂN