AEON

NEWS

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM
CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU THẺ THÀNH VIÊN

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ THẺ TV SL KHÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂM QUY ĐỔI
1 TRỊNH THỊ HOÀN 1000227559 1 50
2 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 1000168624 1 50
3 LÊ THỊ NGỌC GIÀU 1000029821 1 50
4 TRẦN VŨ THỊNH 1000072415 1 50
5 NGUYỄN THANH HIỀN 1000123011 1 50
6 NGUYỄN DUY DÂN ANH 1000165462 2 100
7 NGUYỄN MINH LUẬT 1000083280 1 50
8 NGUYỄN THỊ TIẾT 1000245308 1 50
9 HOÀNG DUY LÂM 1000245154 1 50
10 TRẦN THÙY LINH 1000087218 5 250
11 ĐỖ THỊ MỘNG HOÀNG 1000097309 1 50
12 PHẠM THỊ DŨNG 1000088899 1 50
13 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1000064673 1 50
14 LÊ THỊ THANH NGA 1000222486 1 50
15 NGUYỄN THỊ MAI PHƯỢNG 1000245541 1 50
16 VÕ ĐÔNG PHÁT 1000104208 1 50
17 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 1000012514 1 50
18 NGUYỄN THANH TÚ 1000245567 1 50
19 NGUYỄN THÙY MAI 1000184249 1 50
20 NGÔ NGUYỄN THIÊN TRANG 1000239762 1 50
21 TRẦN THỊ BÍCH HÀ 1000149975 1 50
22 HUỲNH CẨM VÂN 1000129077 1 50
23 TRẦN THỊ THIÊN XUÂN 1000245605 2 100
24 NGÔ THỊ KIM HẰNG 1000181414 2 100
25 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG 1000104633 1 50
26 NGÔ THỊ THÚY 1000148901 2 100
27 GIANG PHÚ HÀO 1000185398 1 50
28 TRẦN THỊ UYÊN CHI 1000150965 1 50
29 PHẠM NHẬT TÂN 1000101169 1 50
30 TRƯƠNG PHAN QUỐC THÁI 1000153777 1 50
31 LÊ NGUYỄN MỸ DUNG 1000106519 1 50
32 VŨ THỊ MINH HUỆ 1000245766 1 50
33 TÔ NGÂN OANH 1000048429 1 50
34 ĐĂNG THỊ NGỌC QUANG 1000157819 1 50
35 NGUYỄN THỊ HOÀNG TÚ 1000245809 1 50
36 PHẠM MINH NHỰT 1000245810 1 50
37 NGUYỄN THỊ PHỤNG 1000076182 1 50
38 NGÔ VĂN MẪN 1000012987 1 50
39 CAO THỊ THANH HÀ 1000245132 1 50
40 NGUYỄN THỊ DƯƠNG TÚ 1000059573 1 50
41 VƯƠNG VĨ LẠC 1000018065 1 50
42 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 1000080451 1 50
43 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 1000210089 1 50
44 TỐNG PHƯỚC DUY THỨC 1000246139 1 50
45 NGUYỄN THỊ THANH VI 1000015538 1 50
46 NGUYỄN THÙY DIỄM CHÂU 1000165730 1 50
47 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 1000072701 1 50
48 VŨ THỊ KIM PHƯƠNG 1000059441 1 50
49 TRẦN VĂN HOÀNG 1000008462 1 50
50 LƯƠNG CÔNG ANH 1000021223 1 50
51 TRẦN THỊ BÍCH HÀ 1000246193 3 150
52 NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP 1000122248 1 50
53 ĐẶNG HOÀI THƯƠNG 1000223914 1 50
54 HỒ NGỌC BẢO TRÂN 1000240574 1 50
55 ĐỖ THỊ MỸ PHỤNG 1000140482 2 100
56 DIỆP VŨ DUY 1000104735 1 50
57 ĐOÀN NGỌC NHẬT HÀ 1000246289 1 50
58 NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA 1000241719 1 50
59 VÕ THỊ THÚY HẰNG 1000127883 2 100
60 NGUYỄN THÚY QUỲNH 1000005552 1 50
61 NGUYỄN HỮU LỘC 1000246439 1 50
62 PHÙ NGỌC THIÊN THANH 1000246456 1 50
63 BÙI NHƯ Ý 1000166162 1 50
64 ĐẶNG VĂN VINH 1000229805 1 50
65 PHẠM THỊ HỒNG LIÊN 1000246511 1 50
66 ĐẶNG QUYÊN QUYÊN 1000095081 1 50
67 LÝ THỊ NGỌC YẾN 1000220807 1 50
68 PHẠM THANH TÙNG 1001096174 2 100
69 NGUYỄN THỊ THỦY 1000181019 1 50
70 NGUYỄN VIỆT NAM 1000130279 1 50
71 TRẦN THỊ HUYỀN NGỌC 1000124261 1 50
72 PHẠM VĂN BỐN 1000246643 2 100
73 NGUYỄN HOÀNG ĐƯỢC 1000089056 1 50
74 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1000179956 1 50
75 TRẦN VĂN LƯU 1000102629 1 50
76 HỒ THỊ THỦY TIÊN 1000151237 1 50
77 PHẠM THỊ HUYỀN 1000160477 1 50
78 CỔ HOÀNG LAN 1000061608 1 50
79 ĐỖ THỊ THIÊN HƯƠNG 1000099342 1 50
80 NGUYỄN TRƯỜNG HƯNG 1000176928 1 50
81 VƯƠNG HẢI YẾN 1000098032 1 50
82 LÊ THỊ BÍCH LIÊN 1000002379 1 50
83 NGUYỄN AN KIM HUYỀN 1000180537 1 50
84 NGUYỄN THIÊN NGÔN 1000246904 1 50
85 NGUYỄN THỊ LỆ THU 1000152691 1 50
86 NGUYỄN THỊ PHẤN 1000060511 1 50
87 PHẠM LÊ THANH HIỀN 1000190275 1 50
88 CHÂU THỊ MỸ ÁI 1000081156 1 50
89 HUỲNH CÔNG MINH 1000189332 1 50
90 NGUYỄN HOÀNG VY 1000096007 1 50
91 TRẦN THỊ CẨM TÚ 1000222822 1 50
92 NGUYỄN THỊ NHÂN 1000060407 1 50
93 BÙI THỊ VÂN 1000245019 1 50
94 NGUYỄN NGỌC THẢO 1000126861 1 50
95 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 1000162562 1 50
96 TRẦN THÁI HÀO 1000147498 1 50
97 PHẠM THỊ HƯƠNG 1000046911 1 50
98 TĂNG NGỌC 1000063265 1 50
99 SI ĐA NEL 1000246874 1 50
100 LÊ XUÂN THI 1001058773 1 50
101 LƯƠNG THỊ HIỀN PHƯƠNG 1000208410 1 50
102 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 1000186256 1 50
103 CHÂU THỊ PHƯƠNG XUÂN 1000218865 2 100
104 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 1000244662 1 50
105 NGUYỄN TRẦN MAI VY 1000220456 1 50
106 ĐÀO THỊ MAI PHƯƠNG 1000100117 1 50
107 HOÀNG ĐÌNH HUY 1000090750 1 50
103 VŨ THỊ KIM KHÁNH 1000095370 3 150
103 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 1000125140 2 100
110 PHẠM THỊ KIM ANH 1000246237 1 50
103 NGUYỄN THỊ HUỆ HÀ 1000153148 3 150
112 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 1001038065 1 50
113 LÊ KHANG QUÂN 1000242408 1 50
114 HÀ KIẾT HIỀN 1000074586 1 50
115 NGUYỄN QUỐC DUY 1000190157 1 50
116 PHẠM ĐÌNH BIÊN 1000210851 1 50
117 PHẠM THỊ THU HỒNG 1000175407 1 50
103 TRẦN PHƯƠNG THANH 1000151629 2 100
119 TẠ ĐỨC CHỈNH 1000247356 1 50
109 PHẠM TUẤN NGHIÊM 1000060573 2 100
121 TRẦN THANH TRÚC 1000242036 1 50
122 BÙI TRUNG THÀNH 1000015674 1 50
123 ĐỖ NGUYỄN THÀNH TÍN 1000190280 1 50
124 PHẠM THỊ KIM MAI 1000150285 1 50
125 LÊ VĂN PHƯƠNG 1000164012 1 50
126 NGUYỄN THIỊ XUÂN NƯƠNG 1000171778 1 50
127 TRẦN VĨNH SANG 1000224555 1 50
128 NGUYỄN HUỲNH THOẠI CHÂU 1000246311 1 50
129 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 1000108850 1 50
109 LÊ TRẦN TRÚC VY 1000108689 2 100
131 NGUYỄN LÊ THÙY AN 1000244865 1 50
132 ĐINH THỊ CÚC 1000054364 1 50
133 TRẦN THỊ MÙI 1000248331 1 50
134 VƯƠNG KIM KHÁNH 1000248332 1 50
118 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 1000209657 2 100
136 LA BÍCH VÂN 1000181284 1 50
137 LÊ THỊ THU TÂM 1000248429 1 50
138 HOÀNG MINH TRÍ 1000248435 1 50
139 DIỆP KIM SẢN 1000246656 1 50
140 VŨ THỊ THANH TÂM 1000077097 1 50
141 LÊ HOÀI PHONG 1000240710 1 50
142 GIANG THÀNH ĐẠT 1000248572 1 50
143 HƯƠNG CẨM MINH 1000144521 1 50
144 QUÁCH ĐĂNG HƯỚNG 1000210997 1 50
118 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG 1000228048 3 150
146 HUỲNH TẤN PHÁT 1000222862 1 50
147 TRẦN THANH HẢI 1000168967 1 50
148 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 1001020558 1 50
149 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 1000247913 1 50
150 NGUYỄN HỮU VINH 1000149600 1 50
151 PHAN THỊ HIỀN 1000247734 1 50
152 NGUYỄN DUY THỨC 1000248737 1 50
153 TRƯƠNG THỊ MỸ PHÚC 1000238810 1 50
154 TRẦN VÕ DUY PHƯƠNG 1000247827 1 50
155 HÀ YẾN QUỲNH 1000248822 1 50
156 THÂN THỊ THÁI HÀ 1000161365 1 50
157 NGUYỄN VŨ THỤY ANH 1000148157 1 50
158 ĐẶNG THỊ MƯỜI 1000017679 1 50
160 LÊ THỊ HỒNG THUYÊN 1000248155 1 50
161 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 1000226025 1 50
162 BIỆN THỊ THÙY TRANG 1000188349 1 50
163 ĐĂNG THỊ LỆ THÚY 1000248500 1 50
164 NGUYỄN SONG HÒA THUẬN 1000248916 3 150
165 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 1000187672 1 50