AEON

NEWS

img-aeon_sp_sinh_thai_big

Aeon đã tham gia “Sản phẩm sinh thái 2014”, giới thiệu những sáng kiến
của Aeon về sản phẩm thân thiện với môi trường cùng với các học sinh – sinh viên.

img-aeon_hoat_dong_snh_thai
Tập trung tham gia giải đố về lối sống thân thiện với môi trường.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2014, Aeon đã tham dự một trong những triển lãm sinh thái lớn nhất tại Nhật Bản mang tên “Sản phẩm sinh thái 2014”, được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo Big Sight. Với chủ đề “Cuộc sống bền vững”, Aeon đã giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe và thân thiện với môi trường đến từ nhãn hàng riêng của Aeon Topvalu Gurinai. Cùng được giới thiệu tại triển lãm còn có các sản phẩm thương mại công bằng, với mục đích hỗ trợ những nhà sản xuất của các quốc gia đang phát triển duy trì hoạt động sản xuất và trở nên độc lập về tài chính. Thêm vào đó, học sinh – sinh viên các trường THPT và Đại học, là những người hỗ trợ phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường của Aeon, đã thuyết trình cho những khách đến tham dự những ý tưởng về lối sống thiết thực hướng tới một tương lai bền vững.
Cùng với khách hàng, Aeon sẽ tiếp tục hiện thực hóa những sáng kiến để tạo nên một cộng đồng bền vững hơn.

http://www.aeon.info/en/