TIN TỨC

Cửa hàng SCRUM Higashine tại tỉnh Yamaguchi bày bán đĩa CD, VCD và sách. Cửa hàng SCRUM Higashine tại tỉnh Yamaguchi bày bán đĩa CD, VCD và sách.

Hướng tới nhận thức về môi trường làm việc
nơi nhân viên có thể hoàn thiện tiềm năng của bản thân

Sáng kiến của Aeon về việc sử dụng nhân viên khuyết tật được đánh giá cao.

Dựa theo Nguyên tắc cơ bản “Theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng địa phương, luôn luôn xem quan điểm của khách hàng là cốt lõi”, Aeon đã thúc đẩy việc đa dạng hóa quản lí, bằng một sáng kiến nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhân lực với việc tôn trọng những quan điểm độc đáo và xuất thân của mỗi cá nhân. Như một phần của sáng kiến lần này, Aeon cùng những công ty con trong tập đoàn đã hợp tác để tạo nên một môi trường làm việc nơi mọi nhân viên có thể thể hiện khả năng của mình, bao gồm cả những nhân viên khuyết tật. Lấy ví dụ từ công ty TNHH Jusco, tiến hành việc hỗ trợ nhân viên khuyết tật trong và ngoài Công ty TNHH Aeon Supercenter, đã giới thiệu hệ thống làm việc điện tử từ tháng 4 năm nay để tạo điều kiện cho nhân viên có thể làm việc một cách linh hoạt về thời

Công ty hoặc cá nhân
được vinh danh
Những điểm được đánh giá
CÔNG TY TNHH AEON
SUPERCENTER
Giới thiệu hệ thống làm việc điện tử cho người khuyết tật để giúp đỡ những nhân viên khuyết tật về trí não hoặc chậm phát triển.
Nhân viên công ty TNHH Jusco Người chiến thắng là nhân viên gương mẫu có thời gian làm việc
lâu dài và vượt qua những khiếm khuyết của bản thân.
Công ty TNHH Aeon
Công ty TNHH bán lẻ Aeon
Công ty TNHH Jusco
Tổng số nhân viên khuyết tật của 3 công ty đã liên tục
vượt mức 2.0%.

gian và địa điểm, dẫn đến sự ổn định về công việc. Đánh giá những sáng kiến này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng như Tổ chức tìm việc làm cho người cao tuổi, người khuyết tật đã vinh danh Công ty TNHH Aeon Supercenter, Công ty TNHH Aeon và một cá nhân xứng đáng thuộc Công ty TNHH Jusco. Aeon sẽ tiếp tục cố gắng để tạo nên một môi trường làm việc tốt hơn, nơi tất cả mọi nhân viên đều có thể hoàn thiện toàn bộ khả năng của mình.

http://www.aeon.info/en/