AEON

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

  • Tân Phú Celadon 10:00 - 21:00 Bình Dương Canary 10:00 - 22:00
    10:00 - 22:00
  • Tân Phú Celadon 09:00 - 21:00 Bình Dương Canary 09:00 - 22:00

    * Ngừng bán vé
    trước giờ đóng cửa 1 tiếng.

    09:00 - 22:00