Kiểm tra điểm thành viên

Kiểm tra điểm thành viên

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin CMND, mã thẻ thành viên, và chứng thực reCAPTCHA để kiểm tra điểm thành viên.

Lưu ý:

  • Mã thẻ thành viên: Nhập 10 số đầu tiên của mã (bỏ 4 số "0" ở cuối).
    Ví dụ: Mã thẻ của quý khách là 10004567890000. Quý khách cần nhập: 1000456789.
  • Điểm tích lũy của quý khách được cập nhật cách thời điểm hiện tại 2 ngày.

(Không có khoảng cách)