Hoạt động xã hội của AEON Mall

28/05/2018

Dựa trên nguyên tắc cơ bản bao gồm “Theo đuổi Hòa bình, tôn trọng Nhân quyền và đóng góp cho cộng đồng địa phương, trong đó lấy Khách hàng làm trọng tâm”, tập đoàn AEON chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại Việt Nam như sau:

– Hoạt động trồng cây: Trước thời điểm khai trương các trung tâm thương mại, chúng tôi cùng với người dân địa phương cùng chung tay tổ chức hoạt động trồng cây phù hợp với điều kiện thiên nhiên của khu vực đó.

Từ năm 2010 đến năm 2012, Quỹ Môi trường tập đoàn AEON đã trồng hơn 70,000 cây xanh tại Huế. Từ năm 2014, AEON kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức hoạt động thường niên trồng cây tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh lễ trồng cây tại Vườn Quốc Gia Ba Vì ngày 21 tháng 3 năm 2015, chúng tôi cùng với 600 tình nguyện viên Việt Nam và Nhật Bản đã trồng 5,000 cây xanh.

– Dự án giáo dục:

  • Dự án xây trường học: Trong vòng 3 năm (bắt đầu từ năm 2010 đến hết năm 2012), chúng tôi đã xây dựng 30 trường học với đầy đủ cơ sở hạ tầng giáo dục tại Huế.

Hoạt động xã hội của AEON: Xây dựng trường học

  • Trao học bổng: Với mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo giữa Nhật Bản và các nước Châu Á cùng mong ước hòa bình cho toàn thể các quốc gia, AEON chúng tôi đã tổ chức trao học bổng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc.

Hoạt động xã hội của AEON: Trao học bổng
Hoạt động xã hội của AEON: Trao học bổng
Hoạt động xã hội của AEON: Trao học bổng
Hoạt động xã hội của AEON: Trao học bổng
Hoạt động xã hội của AEON: Trao học bổng

  • Chương trình Đại sứ thiếu niên tại Việt Nam: Là chương trình trao đổi học sinh giữa Nhật Bản và Việt Nam, tập trung vào các hoạt động văn hóa lịch sử, hoạt động giao lưu, hoạt động đại sứ tại hai thành phố Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Hoạt động xã hội của AEON: Đại sứ thiếu niên

Tin liên quan