HỖ TRỢ SỰ HỒI PHỤC MẠNH MẼ CỦA HIROSHIMA

21/05/2018

Chúng tôi vô cùng cảm kích sự hợp tác của khách hàng đối với chiến dịch cứu trợ từ thiện cho thảm họa sạt lở đất tại Hiroshima.
Với việc chọn tháng 8 làm “Tháng ngăn ngừa thảm họa của Tập đoàn Aeon”, Aeon đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức đối với các thảm họa tự nhiên cho người dân địa phương, trong khi tiếp tục hỗ trợ phục hồi thảm họa sạt lở đất tại Hiroshima xảy ra vào năm 2014.

HỖ TRỢ SỰ HỒI PHỤC MẠNH MẼ CỦA HIROSHIMA

Tại sự kiện ngày 1 tháng 8 đã triển lãm “Bong bóng trú ẩn”, một lều khẩn cấp loại lớn.
Tại sự kiện ngày 1 tháng 8 đã triển lãm “Bong bóng trú ẩn”, một lều khẩn cấp loại lớn.
Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8, tại các cửa hàng của Tập đoàn trong và xung quanh thành phố Hiroshima, Aeon đã tiến hành Chiến dịch hóa đơn vàng với mục đích cứu trợ, đồng thời tiến hành cùng lúc nhiều chiến dịch quyên góp từ thiện khác trong suốt tháng 8. Cộng thêm 2.486.511 yên từ 1% giá trị của tổng giá trị các hóa đơn vàng và 416.670 yên tiền quyên góp, tổng số tiền đóng góp thu được là 2.903.181 yên. Toàn bộ sẽ được dành tặng cho thành phố Hiroshima để tiếp sức những nỗ lực phục hồi thành phố. Vào ngày 1 tháng 8, Aeon đã tiến hành sự kiện gia tăng nhận thức tại Trung tâm thương mại Aeon Hiroshima-Gion, hợp tác cùng Văn phòng dịch vụ hỏa hoạn của Thành phố Hiroshima. Sự kiện với mục đích cung cấp cho khách hàng cơ hội nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc đo lường thảm họa cơ bản hàng ngày, Aeon đã trưng bày các bộ dụng cụ khẩn cấp và tổ chức một số buổi diễn thuyết về cách sử dụng AED và bình cứu hỏa, đồng thời cung cấp nhiều hội thảo giáo dục dành cho trẻ em. Aeon, một nhà bán lẻ bắt nguồn từ cộng đồng, sẽ không ngừng đề xuất nhiều sáng kiến chủ động hơn nữa cùng với khách hàng để chống lại thảm họa thiên nhiên.

http://www.aeon.info/en/

Tin liên quan