AEON Binh Duong Canary

Theo chỉ đạo khẩn cấp từ Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly xã hội bắt đầu từ 0:00 ngày 01/04/2020, AEON xin phép tạm dừng các tuyến xe buýt miễn phí đến khi có chỉ đạo từ Chính phủ. Kính mong quý khách hàng thông cảm. Xin cảm ơn quý khách.

Route 1: Thu Dau Mot → AEON Binh Duong Canary → Thu Dau Mot

THU DAU MOT - AEON MALL CANARY

Turn Thanh Le Park (Starting point) Dai Lo Binh Duong Three-way crossroad - Huynh Van Luy Hoang Gia Cat Tuong Company Traditional Medicine Hospital Ba Thien Hau Pagoda Phu Cuong Park Binh Minh Bookstore Lo Chen T-junction Binh Duong Bus station Go Dau Stadium Becamex Tower Aeon Mall Canary (Destination) Remarks
1 08:05 08:07 08:09 08:10 08:13 08:14 8:15 8:18 8:21 8:22 8:25 8:40 Max 51 pax
2 09:45 09:47 09:49 09:50 09:53 09:54 9:55 9:58 10:01 10:02 10:05 10:20 Max 51 pax
3 11:05 11:07 11:09 11:10 11:13 11:14 11:15 11:18 11:21 11:22 11:25 11:40 Max 51 pax
4 15:10 15:12 15:14 15:15 15:18 15:19 15:20 15:23 15:26 15:27 15:30 15:45 Max 51 pax
5 17:00 17:02 17:04 17:05 17:08 17:09 17:10 17:13 17:16 17:17 17:20 17:40 Max 51 pax
6 18:45 18:47 18:49 18:50 18:53 18:54 18:55 18:58 19:01 19:02 19:05 19:20 Max 51 pax

Only available on Saturdays, Sundays and public holidays

THE VIEW - TÒA NHÀ BECAMEX - AEON MALL (Lượt đi)

Aeon mall Canary (Departure) Becamex Tower Go Dau stadium Binh Duong Bus station Lo Chen T-junction Binh Minh Bookstore Phu Cuong Park Ba Thien Hau Temple Hospital of Traditional Medicine Hoang Gia Cat Tuong Company Binh Duong Avenue- Huynh Van Luy T- Junction Thanh Le Park (Destination) Remarks
1 8:49 9:09 9:11 9:12 9:14 9:17 9:17 9:19 9:22 9:23 9:25 9:30 Max 51 pax
2 10:15 10:35 10:37 10:38 10:40 10:43 10:43 10:45 10:48 10:49 10:51 10:56 Max 51 pax
3 11:50 12:10 12:12 12:13 12:15 12:18 12:18 12:20 12:23 12:24 12:26 12:31 Max 51 pax
4 16:00 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 16:28 16:30 16:33 16:34 16:36 16:45 Max 51 pax
5 17:50 18:10 18:12 18:13 18:15 18:18 18:18 18:20 18:23 18:24 18:26 18:35 Max 51 pax
6 19:30 19:50 19:52 19:53 19:55 19:58 19:58 20:00 20:03 20:04 20:06 20:15 Max 51 pax

Only available on Saturdays, Sundays and public holidays

MIDORI PARK - BECAMEX TOWER - AEON MALL

Chung cư The View(Điểm xuất phát) MIDORI Park (Departure) HIKARI SORA Gardens Becamex Tower AEON MALL (Destination) Remarks
1 9:18 9:19 9:22 9:27 9:50 10:05 Max 51 pax
2 11:25 11:26 11:29 11:34 11:57 12:12 Max 51 pax
3 14:03 14:04 14:07 14:12 14:35 14:50 Max 51 pax
4 16:00 16:01 16:04 16:09 16:32 16:52 Max 51 pax

Only available on Saturdays, Sundays and public holidays

AEON MALL - TÒA NHÀ BECAMEX - THE VIEW (Lượt về)

AEONMALL (Departure) Becamex Tower SORA Gardens HIKARI MIDORI Park (Destination) Chung cư The View 6 Remarks
1 12:20 12:40 13:00 13:04 13:07 13:10 Max 51 pax
2 15:00 15:20 15:40 15:44 15:47 15:50 Max 51 pax
3 17:10 17:30 17:50 17:54 17:57 18:00 Max 51 pax
 1. Thanh Le Park:
  – 563 – 567 Dai Lo Binh Duong Street, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 2. Dai Lo Binh Duong Three-way crossroad- Huynh Van Luy:
  – 400A Dai Lo Binh Duong Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 3. Hoang Gia Cat Tuong Company:
  – The park opposite the address of 37 Yersin Street, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province ( BIDV Bình Dương).
 4. Traditional Medicine Hospital:
  – 186 Yersin Street, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 5. Ba Thien Hau Pagoda:
  – 494 Cach Mang Thang Tam Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 6.  Phu Cuong Park:
  – 534 Cach Mang Thang Tam Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 7. Binh Minh Bookstore:
  – 604 Cach Mang Thang Tam Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 8. Lo Chen Three-way crossroad:
  – 810A Cach Mang Thang Tam Street, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 9. Coach station in Binh Duong Province:
  –30 Thang 4 Street, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 10. Go Dau Stadium:
  – 30 Thang 4 Street, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 11. Becamex Tower:
  – 230 Dai Lo Binh Duong Street, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
 12. MIDORI PARK:
  – Ly Thai To Street, Hoa Phu Ward, New City Binh Duong, Binh Duong Province.
 13. AEON Binh Duong Canary

 

Route 2: Bien Hoa → AEON Binh Duong Canary → Bien Hoa

Bien Hoa → AEON Binh Duong Canary

Turn Dong Nai International Hospital (Starting point) Duong Tu Giang Street Bien Hung Park Bien Hoa Coach station Di An Market AEON Binh Duong Canary (Destination) Remarks
1 7:34 7:47 8:00 8:13 8:41 9:06 Max 29 pax
2 8:34 8:47 9:00 9:13 9:41 10:06 Max 29 pax
3 10:42 10:55 11:08 11:21 11:49 12:14 Max 29 pax
4 11:42 11:55 12:08 12:21 12:49 13:14 Max 29 pax
5 14:49 15:02 15:15 15:28 15:56 16:21 Max 29 pax
6 15:49 16:02 16:15 16:28 16:56 17:21 Max 29 pax

Only available on Saturdays, Sundays and public holidays

AEON Binh Duong Canary → Bien Hoa

Turn AEON Binh Duong Canary (Starting point) Di An Market Bien Hoa Coach station Bien Hung Park Duong Tu Giang Street Dong Nai International Hospital (Destination) Remarks
1 9:12 9:37 10:03 10:14 10:25 10:36 Max 29 pax
2 10:12 10:37 11:03 11:14 11:25 11:36 Max 29 pax
3 13:19 13:44 14:10 14:21 14:32 14:43 Max 29 pax
4 14:19 14:44 15:10 15:21 15:32 15:43 Max 29 pax
5 16:27 16:52 17:18 17:29 17:40 17:51 Max 29 pax
6 17:27 17:52 18:18 18:29 18:40 18:51 Max 29 pax

Only available on Saturdays, Sundays and public holidays

 1. Dong Nai International Hospital:
  – 1048A Pham Van Thuan Street, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
 2. Duong Tu Giang Street:
  – 352 Duong Tu Giang Street, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province (in front of Banh Xeo 352)
 3. Bien Hung Park:
  – Hung Dao Vuong Street, Trung Dung Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
 4. Bien Hoa Coach station:
  – 7 Nguyen Ai Quoc Street, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
 5. Di An Market:
  – Nguyen An Ninh Street, Tan Dong Hiep Ward, Di An City, Binh Duong Province.

Notes:

Departure time may be delayed by 5 to 10 minutes depending on traffic situations