Member Promotions

AEON NGUYEN VAN LINH GRAND OPENING CELEBRATION

 • 28/03/2024 ~ 14/04/2024

 • AEON Nguyen Van Linh

Super Member Day in October 2023

 • 20/10/2023 ~ 22/10/2023

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Duong Canary, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

Kids' Day Diapers Sale Off

 • 26/08/2023 ~ 27/08/2023

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Duong Canary, AEON Binh Tan, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

DOUBLE-POINT DAY

 • 15/08/2023 ~ 15/12/2023

 • AEON Binh Duong Canary, AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine, AEON Binh Duong New City

SPECIAL PRICE FOR MEMBERS

 • 23/06/2023 ~ 28/06/2023

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

DAY OF CHANGING MEMBER POINTS​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Binh Duong Canary, AEON Long Bien, AEON Ha Dong, AEON The Nine, AEON HAI PHONG LE CHAN

PAY DAY

 • AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong

WAGASHI WORKSHOP

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan

SUPER MEMBER DAY

 • 05/05/2023 ~ 07/05/2023

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

KIDS DAY

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỒNG SALE ĐẬM 12.12

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

GRATEFUL TO CUSTOMER 2022

 • 26/12/2022 ~ 08/01/2023

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỒNG SALE ĐẬM 11.11

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

BẢN TIN BẠN THÂN QUÝ 4

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

THU HỒI THẺ CỨNG​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NEW KID REWARDS​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

SUPERSALE​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Duong Canary, AEON Binh Tan, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

TÍCH SUMON SĂN QUÀ ĐỈNH​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

MEMBER BIRTHDAY​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

TỜ SAN MEMBER​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

NGÀY HỒNG 7/7​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

ƯU ĐÃI NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ COCA-COLA

 • 16/06/2022 ~ 29/06/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

TỜ SAN THÁNG 6​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

CHANGE MEMBERSHIP POINTS

 • ~ 30/06/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỒNG 6/6​

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

PROMOTION VIA APP AEON VIETNAM

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine

APRIL MEMBERSHIP OFFER

 • 01/04/2022 ~ 30/04/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Duong Canary, AEON Binh Tan, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN, AEON The Nine, AEON Binh Duong New City

OFFER SHOPPING THROUGH AEON VIETNAM APP​​

 • 07/04/2022 ~ 04/05/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỒNG 4/4​

 • 04/04/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

CASH BACK 50.000VND

 • 03/09/2020 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong

BẢN TIN BẠN THÂN THÁNG 3​

 • 01/03/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

MỪNG TUỔI MỚI, NHẬN QUÀ PHƠI PHỚI

 • 09/02/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

HAPPY VALENTINE DAY

 • 03/02/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

AEON FUKUBUKURO​

 • 02/02/2022 ~ 06/02/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 

 • 14/01/2022 ~ 31/01/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

BẢN TIN THÀNH VIÊN AEON THÁNG 01 & 02

 • 01/01/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

ƯU ĐÃI THẺ NGÂN HÀNG SHINHAN

 • 01/01/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan

ƯU ĐÃI COCACOLA – MUA HÀNG TRÊN APP AEON VIETNAM

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN AEON THÁNG 01

 • 01/01/2022 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỒNG 12.12

 • 12/12/2021 ~

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

BẢN TIN THÀNH VIÊN AEON THÁNG 12

 • 01/12/2021 ~ 31/12/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

ƯU ĐÃI COCACOLA​

 • 28/11/2021 ~ 13/12/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

MUA SẮM LIỀN TAY - NHẬN NGAY VOUCHER​

 • 20/11/2021 ~ 21/11/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan

JCB

 • 20/10/2021 ~ 05/01/2022

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

TỜ SAN MEMBER

 • 01/11/2021 ~ 30/11/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

SOA-COCA

 • 01/11/2021 ~ 15/11/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỒNG 10/10

 • 08/10/2021 ~ 10/10/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

ƯU ĐÃI COCA TRÊN APP AEON VIETNAM​

 • 01/10/2021 ~ 31/10/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan

ƯU ĐÃI PEPSI TRÊN APP AEON VIETNAM

 • 23/09/2021 ~ 09/10/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan

NGÀY HỒNG 9/9 ĐẸP TẠI GIA SALE THẢ GA

 • 01/09/2021 ~ 09/09/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

AEON SUPER SALE

 • 02/08/2021 ~ 08/08/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

SALARY DAY ​

 • 24/07/2021 ~ 25/07/2021

 • AEON Long Bien

AEON MEMBER

 • 05/08/2020 ~ 26/08/2020

 • AEON Tan Phu Celadon

QUÀ TẶNG THÀNH VIÊN MỚI

 • 01/07/2021 ~ 31/07/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

SHOPPING ON APP

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

HẠN CHÓT ĐỔI ĐIỂM

 • ~ 31/07/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỘI TRI ÂN

 • ~ 30/05/2021

 • AEON Binh Duong Canary, AEON HAI PHONG LE CHAN

MUA SẮM 0 ĐỒNG – HOÀN TIỀN 100%

 • 23/04/2021 ~ 02/05/2021

 • AEON HAI PHONG LE CHAN

NGÀY HỘI TRI ÂN

 • 27/03/2021 ~ 28/03/2021

 • AEON Binh Duong Canary, AEON HAI PHONG LE CHAN

Rinh Túi May Mắn Rước Lộc Đầu Xuân

 • 12/02/2021 ~ 16/02/2021

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong, AEON HAI PHONG LE CHAN

TRI ÂN THẦY CÔ – AEON DÀNH TẶNG 100,000Đ

 • 16/11/2020 ~ 19/11/2020

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong

TRI ÂN THÀNH VIÊN 19, 20 & 21.10 (MIỀN BẮC)

 • 19/10/2020 ~ 21/10/2020

 • AEON Long Bien, AEON Ha Dong

TRI ÂN THÀNH VIÊN 19, 20 & 21.10 (MIỀN NAM)

 • 19/10/2020 ~ 21/10/2020

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Binh Duong Canary

GIỚI THIỆU BẠN MỚI, NHẬN E-VOUCHER

 • 31/08/2020 ~ 31/10/2020

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong

Everyday Low price

 • 13/04/2022 ~

 • AEON Binh Duong Canary, AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Ha Dong, AEON The Nine, AEON HAI PHONG LE CHAN

[NORTHERN] COLOR PLANET

 • 05/07/2021 ~ 30/09/2021

 • AEON HAI PHONG LE CHAN

AEON SUPER SALE – AEON IN THE NORTH

 • 31/07/2020 ~

 • AEON Long Bien, AEON Ha Dong

DISCOUNT UP TO 100,000Đ FOR CUSTOMERS PAYING BY VNPAY-QR AT AEON

 • 01/06/2020 ~ 31/07/2020

 • AEON Tan Phu Celadon, AEON Binh Tan, AEON Long Bien, AEON Binh Duong Canary, AEON Ha Dong