AEON Bình Dương Canary

Theo chỉ đạo khẩn cấp từ Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly xã hội bắt đầu từ 0:00 ngày 01/04/2020, AEON xin phép tạm dừng các tuyến xe buýt miễn phí đến khi có chỉ đạo từ Chính phủ. Kính mong quý khách hàng thông cảm. Xin cảm ơn quý khách.

Tuyến 1: Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một

Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary (Công Viên Thanh Lễ đến Công viên Phú Cường)

Lượt Công Viên Thanh Lễ (Điểm xuất phát) Ngã Ba Đại Lộ
Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy
Công ty
Hoàng Gia Cát Tường
Bệnh viện
Y học Cổ Truyền
Chùa Bà Thiên Hậu Công viên Phú Cường Ghi chú
1 08:05 08:07 08:09 08:10 08:13 08:14 Tối đa 51 chỗ
2 09:45 09:47 09:49 09:50 09:53 09:54 Tối đa 51 chỗ
3 11:05 11:07 11:09 11:10 11:13 11:14 Tối đa 51 chỗ
4 15:10 15:12 15:14 15:15 15:18 15:19 Tối đa 51 chỗ
5 17:00 17:02 17:04 17:05 17:08 17:09 Tối đa 51 chỗ
6 18:45 18:47 18:49 18:50 18:53 18:54 Tối đa 51 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary (Nhà sách Bình Minh đến AEON Bình Dương Canary)

Lượt Nhà sách Bình Minh Ngã Ba Lò Chén Bến xe khách tỉnh Bình Dương Sân vận động
Gò Đậu - Bình Dương
Tòa nhà Becamex Tower AEON Bình Dương Canary
(Điểm đến)
Ghi chú
1 08:15 08:18 08:21 08:22 08:25 08:40 Tối đa 51 chỗ
2 09:55 09:58 10:01 10:02 10:05 10:20 Tối đa 51 chỗ
3 11:15 11:18 11:21 11:22 11:25 11:40 Tối đa 51 chỗ
4 15:20 15:23 15:26 15:27 15:30 15:45 Tối đa 51 chỗ
5 17:10 17:13 17:16 17:17 17:20 17:40 Tối đa 51 chỗ
6 18:55 18:58 19:01 19:02 19:05 19:20 Tối đa 51 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một

Lượt AEON Bình Dương Canary
(Điểm xuất phát)
Tòa nhà Becamex Tower Sân vận động
Gò Đậu - Bình Dương
Bến xe khách tỉnh Bình Dương Ngã Ba Lò Chén Nhà sách Bình Minh Ghi chú
1 08:49 09:09 09:11 09:12 09:14 09:17 Tối đa 51 chỗ
2 10:15 10:35 10:37 10:38 10:40 10:43 Tối đa 51 chỗ
3 11:50 12:10 12:12 12:13 12:15 12:18 Tối đa 51 chỗ
4 16:00 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 Tối đa 51 chỗ
5 17:50 18:10 18:12 18:13 18:15 18:18 Tối đa 51 chỗ
6 19:30 19:50 19:52 19:53 19:55 19:58 Tối đa 51 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một

Lượt Công viên Phú Cường Chùa Bà Thiên Hậu Bệnh viện
Y học Cổ Truyền
Công ty
Hoàng gia cát tường
Ngã 3 đại lộ
Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy
Công Viên Thanh Lễ
(Điểm đến)
Ghi chú
1 09:17 09:19 09:22 09:23 09:25 09:30 Tối đa 51 chỗ
2 10:43 10:45 10:48 10:49 10:51 10:56 Tối đa 51 chỗ
3 12:18 12:20 12:23 12:24 12:26 12:31 Tối đa 51 chỗ
4 16:28 16:30 16:33 16:34 16:36 16:45 Tối đa 51 chỗ
5 18:18 18:20 18:23 18:24 18:26 18:35 Tối đa 51 chỗ
6 19:58 20:00 20:03 20:04 20:06 20:15 Tối đa 51 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

MIDORI PARK → AEON Bình Dương Canary

Lượt MIDORI PARK (Điểm xuất phát) Hikari Sora Gardens BECAMEX Tower AEON Bình Dương Canary (Điểm đến) Ghi chú
1 09:20 09:23 09:28 09:50 10:05 Tối đa 51 chỗ
2 11:22 11:25 11:30 11:52 12:07 Tối đa 51 chỗ
3 14:05 14:08 14:13 14:35 14:50 Tối đa 51 chỗ
4 16:00 16:03 16:08 16:30 16:50 Tối đa 51 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

AEON Bình Dương Canary → MIDORI PARK

Lượt AEON Bình Dương Canary (Điểm xuất phát) BECAMEX Tower Sora Gardens Hikari MIDORI PARK (Điểm đến) Ghi chú
1 12:15 12:35 12:55 13:00 13:05 Tối đa 51 chỗ
2 15:00 15:20 15:40 15:45 15:50 Tối đa 51 chỗ
3 17:05 17:25 17:45 17:50 17:55 Tối đa 51 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

 1. Công viên Thanh Lễ:
  – 563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy:
  – 400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 3. Công ty Hoàng Gia Cát Tường:
  – Công viên đối diện địa chỉ 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương ( BIDV Bình Dương).
 4. Bệnh viện y học cổ truyền:
  – 186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 5. Chùa Bà Thiên Hậu:
  – 494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 6. Công viên Phú Cường:
  534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 7. Nhà sách Bình Minh:
  – 604 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 8. Ngã Ba Lò Chén:
  – 810A đường CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 9. Bến xe Bình Dương:
  Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 10. Sân vận động Gò Đậu:
  – Đường 30 tháng 4, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 11. Tòa nhà Becamex:
  – 230 Đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 12. MIDORI PARK:
  – Đường Lý Thái Tổ, Phường Hòa Phú, Thành Phố Mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương
 13. AEON Bình Dương Canary

Tuyến 2: Biên Hòa → AEON Bình Dương Canary → Biên Hòa

Biên Hòa → AEON Bình Dương Canary

Lượt Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (Điểm Xuất phát) Đường Dương Tử Giang Công viên Biên Hùng Bến xe Biên Hòa Chợ Dĩ An AEON Bình Dương Canary (Điểm đến) Ghi chú
1 7:34 7:47 8:00 8:13 8:41 9:06 Tối đa 29 chỗ
2 8:34 8:47 9:00 9:13 9:41 10:06 Tối đa 29 chỗ
3 10:42 10:55 11:08 11:21 11:49 12:14 Tối đa 29 chỗ
4 11:42 11:55 12:08 12:21 12:49 13:14 Tối đa 29 chỗ
5 14:49 15:02 15:15 15:28 15:56 16:21 Tối đa 29 chỗ
6 15:49 16:02 16:15 16:28 16:56 17:21 Tối đa 29 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

AEON Bình Dương Canary → Biên Hòa

Lượt AEON Bình Dương Canary (Điểm Xuất phát) Chợ Dĩ An Bến xe Biên Hòa Công viên Biên Hùng Đường Dương Tử Giang Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (Điểm đến) Ghi chú
1 9:12 9:37 10:03 10:14 10:25 10:36 Tối đa 29 chỗ
2 10:12 10:37 11:03 11:14 11:25 11:36 Tối đa 29 chỗ
3 13:19 13:44 14:10 14:21 14:32 14:43 Tối đa 29 chỗ
4 14:19 14:44 15:10 15:21 15:32 15:43 Tối đa 29 chỗ
5 16:27 16:52 17:18 17:29 17:40 17:51 Tối đa 29 chỗ
6 17:27 17:52 18:18 18:29 18:40 18:51 Tối đa 29 chỗ

Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết

 1. Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai:
  – Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, 1048A Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 2. Đường Dương Tử Giang:
  – 352 Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (phía trước quán bánh xèo 352)
 3. Công viên Biên Hùng:
  – Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 4. Bến xe Biên Hòa:
  – 7 Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 5. Chợ Dĩ An:
  – Nguyễn An Ninh, phường Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

Thời gian xe đến có thể chậm 5 đến 10 phút tùy theo tình hình giao thông.