AEON Bình Dương Canary

Tuyến 1: Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một

Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary (Công Viên Thanh Lễ đến Công viên Phú Cường)

Lượt MIDORI PARK
(Điểm xuất phát)
Hikari Sora Gardens Công Viên Thanh Lễ Ngã Ba Đại Lộ
Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy
Công ty
Hoàng Gia Cát Tường
Bệnh viện
Y học Cổ Truyền
Ghi chú
1 ---- ---- ---- 08:05 08:07 08:09 08:10 Tối đa 51 chỗ
2 09:20 09:23 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 Tối đa 51 chỗ
3 ---- ---- ---- 09:45 09:47 09:49 09:50 Tối đa 51 chỗ
4 ---- ---- ---- 11:05 11:07 11:09 11:10 Tối đa 51 chỗ
5 11:22 11:25 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Tối đa 51 chỗ
6 14:05 14:08 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 Tối đa 51 chỗ
7 ---- ---- ---- 15:10 15:12 17:14 15:15 Tối đa 51 chỗ
8 16:00 16:03 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 Tối đa 51 chỗ
9 ---- ---- ---- 17:00 17:02 17:04 17:05 Tối đa 51 chỗ
10 ---- ---- ---- 18:45 18:47 18:49 18:50 Tối đa 51 chỗ

Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary (Nhà sách Bình Minh đến AEON Bình Dương Canary)

Lượt Chùa Bà Thiên Hậu Công viên Phú Cường Nhà sách Bình Minh Ngã Ba Lò Chén Bến xe khách tỉnh Bình Dương Sân vận động
Gò Đậu - Bình Dương
Tòa nhà Becamex Tower AEON Bình Dương Canary
(Điểm đến)
Ghi chú
1 08:13 08:14 08:15 08:18 08:21 08:22 08:25 08:40 Tối đa 51 chỗ
2 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:50 10:05 Tối đa 51 chỗ
3 09:53 09:54 09:55 09:58 10:01 10:02 10:05 10:20 Tối đa 51 chỗ
4 11:13 11:14 11:15 11:18 11:21 11:22 11:25 11:40 Tối đa 51 chỗ
5 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:52 12:07 Tối đa 51 chỗ
6 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:35 14:50 Tối đa 51 chỗ
7 15:18 15:19 15:20 15:23 15:26 15:27 15:30 15:45 Tối đa 51 chỗ
8 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:30 16:50 Tối đa 51 chỗ
9 17:08 17:09 17:10 17:13 17:16 17:17 17:20 17:40 Tối đa 51 chỗ
10 18:53 18:54 18:55 18:58 19:01 19:02 19:05 19:20 Tối đa 51 chỗ

AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một

Lượt AEON Bình Dương Canary
(Điểm xuất phát)
Tòa nhà Becamex Tower Sân vận động
Gò Đậu - Bình Dương
Bến xe khách tỉnh Bình Dương Ngã Ba Lò Chén Nhà sách Bình Minh Công viên Phú Cường Chùa Bà Thiên Hậu Ghi chú
1 08:49 09:09 09:11 09:12 09:14 09:17 09:17 09:19 Tối đa 51 chỗ
2 10:15 10:35 10:37 10:38 10:40 10:43 10:43 10:45 Tối đa 51 chỗ
3 11:50 12:10 12:12 12:13 12:15 12:18 12:18 12:20 Tối đa 51 chỗ
4 12:15 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 Tối đa 51 chỗ
5 15:00 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 Tối đa 51 chỗ
6 16:00 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 16:28 16:30 Tối đa 51 chỗ
7 17:05 17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 Tối đa 51 chỗ
8 17:50 18:10 18:12 18:13 18:15 18:18 18:18 18:20 Tối đa 51 chỗ
9 19:03 19:50 19:52 19:53 19:55 19:58 19:58 20:00 Tối đa 51 chỗ

AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một

Lượt Bệnh viện
Y học Cổ Truyền
Công ty
Hoàng gia cát tường
Ngã 3 đại lộ
Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy
Công Viên Thanh Lễ Sora Gardens Hikari MIDORI PARK
(Điểm đến)
Ghi chú
1 09:22 09:23 09:25 09:30 ---- ---- ---- Tối đa 51 chỗ
2 10:48 10:49 10:51 10:56 ---- ---- ---- Tối đa 51 chỗ
3 12:23 12:24 12:26 12:31 ---- ---- ---- Tối đa 51 chỗ
4 12:35 12:35 12:35 12:35 12:55 13:00 13:05 Tối đa 51 chỗ
5 15:20 15:20 15:20 15:20 15:40 15:45 15:50 Tối đa 51 chỗ
6 16:33 16:34 16:36 16:45 ---- ---- ---- Tối đa 51 chỗ
7 17:25 17:25 17:25 17:25 17:45 17:50 17:55 Tối đa 51 chỗ
8 18:23 18:24 18:26 18:35 ---- ---- ---- Tối đa 51 chỗ
9 20:03 20:04 20:06 20:15 ---- ---- ---- Tối đa 51 chỗ

MIDORI PARK → AEON Bình Dương Canary

Lượt MIDORI PARK (Điểm xuất phát) Hikari Sora Gardens BECAMEX Tower AEON Bình Dương Canary (Điểm đến) Ghi chú
1 ---- 16:32 16:37 17:20 17:40 Tối đa 51 chỗ
2 17:32 17:35 17:40 18:02 18:22 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 01/03/2019
3 ---- 18:12 18:17 18:55 19:10 Tối đa 51 chỗ

Các tuyến xe chữ hồng chỉ áp dụng ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6

AEON Bình Dương Canary → MIDORI PARK

Lượt AEON Bình Dương Canary (Điểm xuất phát) BECAMEX Tower Sora Gardens Hikari MIDORI PARK (Điểm đến) Ghi chú
1 17:50 18:10 18:50 18:58 19:04 Tối đa 51 chỗ
2 18:30 18:50 19:40 19:48 19:54 Tối đa 51 chỗ
3 19:30 19:50 20:28 20:35 ---- Tối đa 51 chỗ
4 20:30 20:50 21:10 21:15 21:20 Thời gian chạy chỉ kéo dài đến 01/03/2019

Các tuyến xe chữ hồng chỉ áp dụng ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6

 1. Công viên Thanh Lễ:
  – 563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy:
  – 400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 3. Công ty Hoàng Gia Cát Tường:
  – Công viên đối diện địa chỉ 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương ( BIDV Bình Dương).
 4. Bệnh viện y học cổ truyền:
  – 186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 5. Chùa Bà Thiên Hậu:
  – 494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 6. Công viên Phú Cường:
  534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 7. Nhà sách Bình Minh:
  – 604 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 8. Ngã Ba Lò Chén:
  – 810A đường CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 9. Bến xe Bình Dương:
  Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 10. Sân vận động Gò Đậu:
  – Đường 30 tháng 4, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 11. Tòa nhà Becamex:
  – 230 Đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 12. Tòa nhà Sora Gardens 1:
  – Lô C18 Đại lộ Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 13. AEON Bình Dương Canary

Tuyến 2: Biên Hòa → AEON Bình Dương Canary → Biên Hòa

Biên Hòa → AEON Bình Dương Canary

Lượt Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (Điểm Xuất phát) Đường Dương Tử Giang Công viên Biên Hùng Bến xe Biên Hòa Chợ Dĩ An AEON Bình Dương Canary (Điểm đến) Ghi chú
1 7:34 7:47 8:00 8:13 8:41 9:06 Tối đa 29 chỗ
2 8:34 8:47 9:00 9:13 9:41 10:06 Tối đa 29 chỗ
3 10:42 10:55 11:08 11:21 11:49 12:14 Tối đa 29 chỗ
4 11:42 11:55 12:08 12:21 12:49 13:14 Tối đa 29 chỗ
5 14:49 15:02 15:15 15:28 15:56 16:21 Tối đa 29 chỗ
6 15:49 16:02 16:15 16:28 16:56 17:21 Tối đa 29 chỗ

AEON Bình Dương Canary → Biên Hòa

Lượt AEON Bình Dương Canary (Điểm Xuất phát) Chợ Dĩ An Bến xe Biên Hòa Công viên Biên Hùng Đường Dương Tử Giang Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (Điểm đến) Ghi chú
1 9:12 9:37 10:03 10:14 10:25 10:36 Tối đa 29 chỗ
2 10:12 10:37 11:03 11:14 11:25 11:36 Tối đa 29 chỗ
3 13:19 13:44 14:10 14:21 14:32 14:43 Tối đa 29 chỗ
4 14:19 14:44 15:10 15:21 15:32 15:43 Tối đa 29 chỗ
5 16:27 16:52 17:18 17:29 17:40 17:51 Tối đa 29 chỗ
6 17:27 17:52 18:18 18:29 18:40 18:51 Tối đa 29 chỗ
 1. Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai:
  – Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, 1048A Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 2. Đường Dương Tử Giang:
  – 352 Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (phía trước quán bánh xèo 352)
 3. Công viên Biên Hùng:
  – Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 4. Bến xe Biên Hòa:
  – 7 Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 5. Chợ Dĩ An:
  – Nguyễn An Ninh, phường Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

Thời gian xe đến có thể chậm 5 đến 10 phút tùy theo tình hình giao thông.