AEON

NEWS

CSR Activities

Japan and China Cooperate to Promote Environmental Conservation Efforts

Japan and China Cooperate to Promote Environmental Conservation Efforts

The Symposium had 550 of audience including students and personnel from local government and businesses

Read more >>

Botanical Shop and Juice Bar

Botanical Shop and Juice Bar

Delivering New Style to Everyday Meal

Read more >>

Hỗ trợ sự Hồi phục mạnh mẽ Của Hiroshima

Hỗ trợ sự Hồi phục mạnh mẽ Của Hiroshima

Các em nhỏ từ CLB cổ vũ của AEON (AEON Cheers Club) đang tiếp nhận sự ủng hộ tại cửa hàng AEON tại Hiroshima-Gion.

Read more >>

Lan tỏa Hòa bình đến Thế hệ trẻ trên toàn Thế giới

Lan tỏa Hòa bình đến Thế hệ trẻ trên toàn Thế giới

Aeon ủng hộ Trại họp hướng đạo sinh quốc tế lần thứ 23 với
vai trò nhà tài trợ bạch kim.

Read more >>

Tạo nên Tương lai nơi Con người và Thiên nhiên cùng nhau chung sống

Tạo nên Tương lai nơi Con người và Thiên nhiên cùng nhau chung sống

Diễn đàn môi trường của học sinh các nước châu Á lần thứ 4 (ASEP)
đã diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của học sinh đến từ 6 quốc gia.

Read more >>

1 2 6