leasing page Binh_Duong

  • Diện tích mặt bằng trung tâm thương mại 6.2ha

  • Tổng diện tích trung tâm thương mại 70,000m2

  • Tổng số gian hàng 180

  • Bãi đỗ xe 1,000(ôtô) 6,000(xe máy)

Catchment population in 20 mins

Map
2F Glo-cal food market 1F Joyful experience GF Urban city life
LOCATION