Chương trình thành viên

Ưu đãi thẻ thành viên
Ưu đãi thẻ thành viên
Ưu đãi thẻ thành viên
Ưu đãi thẻ thành viên
Ưu đãi thẻ thành viên

Điều kiện đăng ký

Tất cả công dân Việt Nam có chứng minh nhân dân hoặc người nước ngoài có Passport từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký làm thẻ thành viên AEON

Cách thức đăng ký

ĐĂNG KÍ TẠI QUẦY: Đăng kí trực tiếp tại quầy DVKH tại các chi nhánh của AEON
ĐĂNG KÍ ONLINE: Đăng kí thông tin trực tuyến và lấy thẻ thành viên tại quầy DVKH tại các chi nhánh của AEON. Tham khảo tại đây (http://aeon-vietnam.co-well.vn/lien-he.html)

Hướng dẫn tích điểm

Mua sắm -> Xuất trình thẻ để tích lũy điểm, 10,000đ = 1 điểm -> Thanh toán và nhận lại thẻ, sau 24h quý khách có thể sử dụng điểm để đổi phiếu chiết khấu hoặc quà tặng

Mua sắm

Tích lũy điểm

Hướng dẫn sử dụng điểm

Đến quầy DVKH -> Xuất trình thẻ thành viên -> Đổi điểm nhận phiếu chiết khấu, 300 điểm = PCK 30,000đ hoặc đổi quà tương ứng với số điểm hệ có. Tham khảo thông tin đổi quà tại: (link tab TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ)

Đến quầy DVKH

Xuất trình thẻ

Nhận phiếu chiết khấu