XEM THÔNG TIN ƯU ĐÃI
TRÊN ỨNG DỤNG AEON VIETNAM NGAY

1

Tải ứng dụng AEON
VIETNAM và đăng nhập
Tải ứng dụng AEONVIETNAM và đăng nhập

2

Chọn “Đối tác”
Chọn “Đối tác”

3

Chọn Địa điểm &
xem thông tin ưu đãi
Chọn Địa điểm &xem thông tin ưu đãi

TẢI ỨNG DỤNG AEON VIETNAM NGAY