Nâng tầm dịch vụ,
mua sắm trọn vẹn

cùng ỨNG DỤNG AEON Việt Nam

TẢI ỨNG DỤNG AEON VIETNAM NGAY
KHÁM PHÁ
TẢI ỨNG DỤNG AEON VIETNAM NGAY

ỨNG DỤNG AEON VIETNAM

1

Hướng dẫn tải app

2

tích lũy điểm khi
mua sắm

3

Đổi phiếu chiết khấu
với số điểm tương ứng

4

Sử dụng phiếu chiết
khấu khi mua sắm
Dành cho khách hàngđã có thẻ thành viên
Dành cho khách hàngđăng ký mới
Chọn “Bạn đã có thẻ thành viên”
Nhập vào số điện thoại đã đăng ký
Nhập mã xác thực đã được gửi tới số điện thoại
Đặt mật khẩu cho tài khoản và xác nhận để hoàn thành

1

Chọn "Bạn đã có thẻ thành viên"

2

Nhập vào số điện thoại đã đăng ký

3

Nhập mã xác thực đã được gửi tới số điện thoại

4

Đặt mật khẩu cho tài khoản và xác nhận để hoàn thành

Chọn "Bạn đã có thẻ thành viên"
Nhập vào số điện thoại đã đăng ký
Nhập mã xác thực đã được
gửi tới số điện thoại
Đặt mật khẩu cho tài khoản
và xác nhận để hoàn thành
Chọn nút tích điểm hoặc nhấn vào ảnh avatar
Trình màn hình cho nhân viên thu ngân

1

Chọn nút tích điểm hoặc nhấn vào ảnh avatar

2

Trình màn hình cho nhân viên thu ngân

Chọn nút tích điểm hoặc
nhấn vào ảnh avatar
Trình màn hình cho nhân viên thu ngân
Chọn nút voucher
Chọn đổi voucher ngay
Chọn số lượng voucher muốn đổi
Nhập mã OTP đã được gửi đến điện thoại
Màn hình hiển thị số lượng voucher đã được đổi

1

Chọn nút voucher

2

Chọn đổi voucher ngay

3

Chọn số lượng voucher muốn đổi

4

Nhập mã OTP đã được gửi đến điện thoại

5

Màn hình hiển thị số lượng voucher đã được đổi

Chọn nút voucher
Chọn đổi voucher ngay
Chọn số lượng voucher muốn đổi
Nhập mã OTP đã được gửi đến điện thoại
Màn hình hiển thị số lượng voucher đã được đổi
Chọn nút voucher
“Chọn “Voucher đổi điểm”
và click “Sử dụng voucher”
Chọn số lượng voucher
Trình màn hình cho nhân viên thu ngân

1

Chọn nút voucher

2

“Chọn “Voucher đổi điểm”
và click “Sử dụng voucher”

3

Chọn số lượng voucher

4

Trình màn hình cho nhân viên thu ngân

Chọn nút voucher
“Chọn “Voucher đổi điểm”
và click “Sử dụng voucher”
Chọn số lượng voucher
Trình màn hình cho nhân viên thu ngân

XEM THÔNG TIN
KHUYẾN MẠI VÀ
KHÁM
PHÁ TIỆN ÍCH KHÁC

Xem Cẩm nang
mua sắm & thông tin Khuyến mại
Cập nhật sự kiện hấp dẫn qua
các kênh mạng xã hội của AEON
aeon logo
TẢI ỨNG DỤNG AEON VIETNAM NGAY